SALWATORIAŃSKI
OŚRODEK
POWOŁAŃ

Salwatorianie – to my! Jesteśmy międzynarodową wspólnotą zakonną założoną przez bł. O. Franciszka Marię od Krzyża Jordana. Żyjemy według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W szczególny sposób zobowiązujemy się do apostolstwa. Mówią na nas „apostołowie naszych czasów”.

Naszym zadaniem jest głosić Chrystusa wszystkimi metodami, do jakich natchnie nas Duch Święty.

Żyjemy we wspólnotach, podejmując różne zadania jako księża i bracia zakonni.

Naszym strojem zakonnym jest prosty czarny habit przewiązany czarnym sznurem z czterema supłami.

Nasza oficjalna nazwa brzmi: Societas Divini Salvatoris (SDS), czyli Towarzystwo Boskiego Zbawiciela.

Jeśli chcesz lepiej poznać nasze zgromadzenie i zobaczyć, jak żyjemy, to zapraszamy Cię do kontaktu.
W zakładce WYDARZENIA znajdziesz nasze najbliższe spotkania.
Udział w spotkaniu nie wiąże się z żadnymi deklaracjami i zobowiązaniami!
Jesteśmy tutaj po to, aby pomóc Ci rozeznać Twoje powołanie.
To Ty decydujesz, a my tylko Ci w tym towarzyszymy.

Formacja

Postulat trwa dwa miesiące i ma miejsce w jednym z domów prowincji. Czas ten służy poznawaniu zadań życia zakonnego w Towarzystwie. Pod okiem księdza moderatora postulanci, poprzez praktyki modlitewne, uczestnictwo w codziennej Eucharystii, wspólną pracę i odpoczynek, odczytują powołanie i przygotowują się do podjęcia decyzji o wstąpieniu do nowicjatu.
www.postulat.sds.pl

Nowicjat trwa rok i jest czasem tzw. kanonicznej próby. Nowicjusze starają się bliżej rozeznać swoją drogę oraz zgłębiają charyzmat salwatoriański. Poznają także wymagania i błogosławieństwa związane ze złożeniem ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, do których się przygotowują i które składają na zakończenie formacji nowicjackiej.

Profesja zakonna (śluby) zobowiązuje do zachowywania trzech rad ewangelicznych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) i włącza do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po złożeniu pierwszych ślubów czasowych ci, którzy pragną realizować powołanie jako bracia zakonni, rozpoczynają okres junioratu, zaś przygotowujący się do kapłaństwa – okres sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych.

Juniorat braci trwa trzy lata i ma na celu rozwój duchowy i intelektualny. Jego pierwszy etap odbywa się w domu formacyjnym, a kolejny stanowią praktyki apostolskie uwzględniające predyspozycje kandydata i jego oczekiwania dotyczące przyszłej posługi. Okres junioratu wieńczy złożenie profesji wieczystej.

Formacja seminaryjna w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie przebiega harmonijnie na płaszczyźnie duchowej, doktrynalnej i apostolskiej. Alumni powinni umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w późniejszej działalności apostolskiej. Formacja duchowa wspiera formację intelektualną poprzez codzienną Eucharystię, częste przystępowanie do Sakramentu Pokuty, nabożeństwa i modlitwę osobistą, w tym medytację. Alumni czynnie angażują się w życie wspólnoty i wypełniają funkcje powierzane im zgodnie z potrzebami i regulaminem seminaryjnym. W ten sposób kształtuje się i umacnia ich odpowiedzialność za wspólnotę. Zwieńczeniem formacji seminaryjnej jest obrona pracy magisterskiej i święcenia kapłańskie, po których kapłan jest kierowany do pierwszego miejsca jego apostolskiej pracy.
www.wsd.sds.pl 

Formacja ciągła wspomaga zakonnika w jego trosce o stałe pogłębianie więzi z Chrystusem i dochowanie Mu wierności. Salwatorianin stara się rozwijać swoje talenty i kontynuuje poznawanie siebie, aby móc owocnie realizować powierzoną sobie misję w duchu Towarzystwa: słowem i życiem głosić jedynego Zbawiciela tym wszystkim, których spotyka w swojej codzienności. Praktycznymi elementami formacji ciągłej jest m.in. uczestnictwo w comiesięcznych dniach skupienia, corocznych rekolekcjach oraz innych spotkaniach formacyjnych adekwatnych do wieku i pełnionych funkcji.

Szukajcie więc zgody i jednomyślności, formacji we wszystkim, a unikajcie niezgody i unikajcie własnych opinii. Jeśli będziemy stanowili jedno, jeżeli będziemy połączeni miłością braterską z przełożonymi, jeśli zawsze będziemy się z nimi zgadzać, dokonamy najważniejszych dzieł, największych. 
o. Franciszek Jordan

Galeria

Dla kandydata

„Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5)

Jeśli usłyszałeś w swoim sercu głos Pana wzywający Cię: „Pójdź za mną” i chcesz odpowiedzieć Bogu „TAK”, krocząc za Nim jako salwatorianin, to zapraszamy Cię do Krakowa na spotkanie z Księdzem Prowincjałem. Składanie dokumentów i spotkanie możemy zaplanować w dogodnym dla Ciebie terminie.

Lista dokumentów potrzebnych do przyjęcia do postulatu salwatorianów:

 1. Podanie (napisane własnoręcznie i podpisane) skierowane do: Przewielebny Ksiądz Prowincjał, ks. Józef Figiel SDS, ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie i podpisany)
 3. Akt urodzenia (odpis zupełny z urzędu miasta lub gminy)
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania (z parafii, w której byłeś ochrzczony)
 5. Opinia od ks. proboszcza
 6. Opinia innego duszpasterza (np. katechety, kapłana, którego znasz)
 7. Świadectwo maturalne (dotyczy kandydatów do kapłaństwa)
 8. Ostatnie świadectwo szkolne (dotyczy kandydatów na braci zakonnych)
 9. Świadectwo uczestnictwa w katechezie (jeśli nie ma adnotacji na świadectwie szkolnym)
 10. Świadectwo zdrowia od lekarza (w formie zaświadczenia o zdolności do podjęcia studiów)
 11. Trzy zdjęcia legitymacyjne
 12. Świadectwo o niekaralności
 13. Potrzebne będą też inne dane, jak:
  • nr PESEL,
  • nr i seria dowodu osobistego,
  • seria i nr paszportu,
  • nr NIP,
  • data urodzin i imienin rodziców,
  • adres stałego zameldowania.
 

Podanie należy złożyć osobiście w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań w Krakowie lub Bagnie. Podania można składać w dowolnym terminie w miesiącu maju i czerwcu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

ROZPOCZĘCIE POSTULATU: w drugiej połowie lipca br.

Wydarzenia

Najbliższe spotkania:

WAKACJE

8-15.07 Salwatoriańskie Forum Młodych w Dobroszycach
22-27.07 Rekolekcje z ASG w Bagnie
31.07-8.08 Festiwal Młodych w Medjugorie
3-10.08 Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę
14-18.08 Podróż Bohatera - wakacyjna integracja
19-24.08 Rekolekcje w Zakopanem

Do zobaczenia na spotkaniach przygotowanych przez Salwatoriański Ośrodek Powołań!

Spotkanie indywidualne

Miejsce i czas do indywidualnego ustalenia

Zastanawiasz się, na czym polega życie zakonne?
Szukasz konkretnej pomocy w tym, jak rozeznawać powołanie?

Jeśli tak, to zapraszamy Cię do kontaktu, aby umówić się na indywidualne spotkanie.

Spotkanie z nami nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami! To Ty decydujesz, a my tylko Ci w tym towarzyszymy.

Preferowane miejsce spotkania to WSD Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia, ale jesteśmy również otwarci na spotkania w innym, dogodnym dla Ciebie miejscu.

Rekolekcje z ASG - zapisy zamknięte!

Bagno k. Wrocławia
22-27.07.2024

Bycie chrześcijaninem oznacza bycie wojownikiem! To nieustanna gotowość do zmagania z własnymi słabościami oraz odwaga do występowania w obronie własnych wartości.

 

Weź udział w rekolekcjach z ASG, stań do zdrowej, męskiej rywalizacji i obudź w sobie ducha walki!

Wydarzenie dla mężczyzn w wieku 13-25 lat

Koszt: 400 zł 
Cena zawiera opłatę za nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, korzystanie ze sprzętu ASG.

Zabierz ze sobą:

 • ręcznik 
 • Pismo święte
 • różaniec
 • obuwie zmienne
 • notatnik
 • replikę ASG (jeśli posiadasz)
 • odpowiednią odzież do „biegania po lesie” 
 
Ważne: SOP dysponuje własnymi replikami ASG, jednak jeśli ktoś posiada swoją to prosimy o zabranie własnego sprzętu.
 
Miejsce pobytu:

TOTU – Centrum młodzieżowe
Bagno, ul. Ziołowa 53
55 – 120 Oborniki Śląskie

Dojazd:
Istnieje możliwość odbioru ze stacji PKP Oborniki Śląskie lub Osola po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. 

Festiwal Młodych w Medjugorie

Medjugorie
31.07-8.08.2024

Wyrusz z nami na Festiwal Młodych do Medjugorie!

Każdego roku to wydarzenie gromadzi ponad 500 księży i 50 tysięcy młodych osób z całego świata. Codzienna Msza święta, doświadczenie modlitwy oraz liczne świadectwa, katechezy, konferencje i koncerty czynią Mladifest wydarzeniem, podczas którego wielu młodych odnalazło sens życia, radość i umocnienie w wierze!

Dowiedz się więcej wchodząc na: www.mladifest.com

Wydarzenie adresowane jest do osób pełnoletnich.

Wyjazd na Festiwal młodych odbywa się z biurem pielgrzymkowym  GOSPA.PK

https://www.facebook.com/gospa.pk

Zapisy prosimy dokonywać po wcześniejszym wysłaniu zapytania o wolne miejsca na adres info@gospa.com.pl

Piesza pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę

Trzebnica - Częstochowa
03-10.08.2024

Idziemy z Trzebnicy do Częstochowy. 

Radośnie i z młodzieńczym zapałem będziemy pielgrzymować w salwatoriańskiej grupie nr 8. Spotykamy się w Trzebnicy o godzinie 18:00 w bazylice na wspólnej Eucharystii z pielgrzymami, którzy przyjdą z Wrocławia. Następnego dnia ruszmy w kierunku Jasnej Góry.

Jeśli pragniesz doświadczyć wspaniałej duchowej przygody, spotkać inspirujących ludzi i wziąć udział w Pielgrzymce, która z pewnością pozostawi trwałe wspomnienia – zrób to z nami!

Tegorocznym przewodnikiem gr. 8 jest ks. Konrad Nowak SDS

Warto zapoznać się z poradnikiem pielgrzyma na: https://pielgrzymka.pl/jak-sie-przygotowac/

Koszt uczestnictwa (płatne w gotówce na miejscu):

– Osoba dorosła: 130 zł,
– Dzieci i młodzież (do lat 18): 90 zł


Zniżki:
W przypadku najbliższej rodziny (ojciec, matka, dzieci) – 3 i więcej osobowej rodziny to:

 

– Osoba dorosła 130 zł,
– Druga osoba z rodziny 120 zł,
– Trzecia osoba z rodziny 75 zł,
– 4. i każda następna po 50 zł.
W tej opłacie pielgrzym otrzymuje znaczek pielgrzyma, kartę pielgrzyma i suwenir.

Wszystkie informacje na stronie: www.pielgrzymka.pl

Podróż Bohatera - wakacyjna integracja

Węgorzewo
14-18.08.2024

Korzystając z długiego, świątecznego weekendu, zapraszamy dorosłych członków salwatoriańskich duszpasterstw i wspólnot z całej Polski na spotkanie integracyjne do Węgorzewa na Mazurach. 

Lato w pełni, piękna pogoda, słoneczne dni – zachęcają, by skorzystać z wypoczynku w krainie polskich jezior. Czeka nas wspaniały czas spędzony w doborowym towarzystwie. W duchu salwatoriańskiej radości będziemy łączyć głębię wewnętrznego rozwoju z letnim wypoczynkiem i relaksem. Zaproście znajomych i przyjaciół. 

 

Wydarzenie dla młodzieży akademickiej i pracującej.

Co zabrać:

– Śpiwór, ręcznik, (prześcieradło) 
– Pismo święte
– różaniec
– notatnik
– odpowiedni ubiór do turystyki wodnej i trekkingowej
– coś słodkiego
– dobry humor
– zaproś znajomego

Opłata: 450 zł 

Miejsce pobytu:

Dom rekolekcyjny przy parafii Dobrego Pasterza ul. Pionierów 4, 11-600 Węgorzewo 

Rekolekcje w górach

Zakopane
19-24.08.2024

Końcówka wakacji to dobry moment, by nabrać duchowych sił na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Nic zaś nie sprzyja temu bardziej niż spacer po górach, w których człowiek może poczuć się tak, jak gdyby był bliżej nieba!

Zapisz się na rekolekcje w Zakopanem i odkryj z nami najpiękniejsze szlaki polskich Tatr!

Wydarzenie dla mężczyzn w wieku 13-25 lat

Koszt: 450 zł 
Cena zawiera opłatę za nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie.

Zabierz ze sobą:

 • ręcznik 
 • Pismo święte
 • różaniec
 • obuwie zmienne
 • notatnik
 • ubrania do chodzenia po górach (odpowiednie buty)
 • strój kąpielowy (w sytuacji niepogody możliwe wyjście do aqua parku)
 
Miejsce pobytu:

Dom zakonny Salwatorianów przy Kościele Rektoralnym NMP Królowej Świata
ul. Bulwary Słowackiego 2, 34-500 Zakopane

Dojazd:
 Spod dworca PKP/ PKS  najlepiej dojść na piechotę do domu zakonnego

Zgłoszenia


WAŻNE dla osób niepełnoletnich!
Poprawnie wypełniona zgoda rodziców i opiekunów jest WARUNKIEM uczestnictwa w spotkaniach!!!

Modlitwy

Modlitwa
o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Mistyczne Ciało – Kościół, byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości.  Amen.

Modlitwa
za kapłanów

ks. Paschalis Schmid SDS
O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś kapłanom, jako Twoim zastępcom, całe dzieło odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego, przez ręce Twojej Przenajświętszej Matki, w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu kapłańskiego. Daj nam kapłanów prawdziwie świętych, pałających ogniem Twej Boskiej miłości, którzy by szukali jedynie Twojej większej czci i zbawienia naszych dusz. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, szczególniej zaś chroń ich przed tym, co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej. A Ty, Maryjo, dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich w niebezpieczeństwach ich świętego powołania i przyprowadź do Dobrego Pasterza także tych biednych kapłanów, którzy zbłądzili i sprzeniewierzyli się przyjętym na siebie obowiązkom.  Amen.

Modlitwa przez
wstawiennictwo
bł. Franciszka Jordana

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kontakt

Salwatoriański Ośrodek Powołań

Bagno, ul. Ziołowa 53 
55 – 120 Oborniki Śląskie
tel.: +48 502 752 222
e-mail: sop@sds.pl

Znajdź nas: 


Duszpasterze:

Ks. Kamil Leszczyński SDS

DYREKTOR
tel.: +48 502478820
e-mail: kamilsds@gmail.com

Ks. Konrad Nowak SDS

DUSZPASTERZ
tel.: +48 782660848
e-mail: konrad.nowak@mailsds.org

Wesprzyj nas

Możemy funkcjonować i robić to, co robimy dzięki wielu osobom, które nas wspierają.

Pragniesz do nich dołączyć?

Zapraszamy – liczy się każda złotówka!

 

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela – SOP
16 1600 1198 0002 0022 5177 2151
ul. Św. Jacka 16
30-364 Kraków