SALWATORIAŃSKI
OŚRODEK
POWOŁAŃ

Salwatorianie – to my! Jesteśmy międzynarodową wspólnotą zakonną założoną przez bł. O. Franciszka Marię od Krzyża Jordana. Żyjemy według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W szczególny sposób zobowiązujemy się do apostolstwa. Mówią na nas „apostołowie naszych czasów”.

Naszym zadaniem jest głosić Chrystusa wszystkimi metodami, do jakich natchnie nas Duch Święty.

Żyjemy we wspólnotach, podejmując różne zadania jako księża i bracia zakonni.

Naszym strojem zakonnym jest prosty czarny habit przewiązany czarnym sznurem z czterema supłami.

Nasza oficjalna nazwa brzmi: Societas Divini Salvatoris (SDS), czyli Towarzystwo Boskiego Zbawiciela.

Jeśli chcesz lepiej poznać nasze zgromadzenie i zobaczyć, jak żyjemy, to zapraszamy Cię do kontaktu.
W zakładce WYDARZENIA znajdziesz nasze najbliższe spotkania.
Udział w spotkaniu nie wiąże się z żadnymi deklaracjami i zobowiązaniami!
Jesteśmy tutaj po to, aby pomóc Ci rozeznać Twoje powołanie.
To Ty decydujesz, a my tylko Ci w tym towarzyszymy.

Formacja

Postulat trwa dwa miesiące i ma miejsce w jednym z domów prowincji. Czas ten służy poznawaniu zadań życia zakonnego w Towarzystwie. Pod okiem księdza moderatora postulanci, poprzez praktyki modlitewne, uczestnictwo w codziennej Eucharystii, wspólną pracę i odpoczynek, odczytują powołanie i przygotowują się do podjęcia decyzji o wstąpieniu do nowicjatu.
www.postulat.sds.pl

Nowicjat trwa rok i jest czasem tzw. kanonicznej próby. Nowicjusze starają się bliżej rozeznać swoją drogę oraz zgłębiają charyzmat salwatoriański. Poznają także wymagania i błogosławieństwa związane ze złożeniem ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, do których się przygotowują i które składają na zakończenie formacji nowicjackiej.

Profesja zakonna (śluby) zobowiązuje do zachowywania trzech rad ewangelicznych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) i włącza do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po złożeniu pierwszych ślubów czasowych ci, którzy pragną realizować powołanie jako bracia zakonni, rozpoczynają okres junioratu, zaś przygotowujący się do kapłaństwa – okres sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych.

Juniorat braci trwa trzy lata i ma na celu rozwój duchowy i intelektualny. Jego pierwszy etap odbywa się w domu formacyjnym, a kolejny stanowią praktyki apostolskie uwzględniające predyspozycje kandydata i jego oczekiwania dotyczące przyszłej posługi. Okres junioratu wieńczy złożenie profesji wieczystej.

Formacja seminaryjna w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie przebiega harmonijnie na płaszczyźnie duchowej, doktrynalnej i apostolskiej. Alumni powinni umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w późniejszej działalności apostolskiej. Formacja duchowa wspiera formację intelektualną poprzez codzienną Eucharystię, częste przystępowanie do Sakramentu Pokuty, nabożeństwa i modlitwę osobistą, w tym medytację. Alumni czynnie angażują się w życie wspólnoty i wypełniają funkcje powierzane im zgodnie z potrzebami i regulaminem seminaryjnym. W ten sposób kształtuje się i umacnia ich odpowiedzialność za wspólnotę. Zwieńczeniem formacji seminaryjnej jest obrona pracy magisterskiej i święcenia kapłańskie, po których kapłan jest kierowany do pierwszego miejsca jego apostolskiej pracy.
www.wsd.sds.pl 

Formacja ciągła wspomaga zakonnika w jego trosce o stałe pogłębianie więzi z Chrystusem i dochowanie Mu wierności. Salwatorianin stara się rozwijać swoje talenty i kontynuuje poznawanie siebie, aby móc owocnie realizować powierzoną sobie misję w duchu Towarzystwa: słowem i życiem głosić jedynego Zbawiciela tym wszystkim, których spotyka w swojej codzienności. Praktycznymi elementami formacji ciągłej jest m.in. uczestnictwo w comiesięcznych dniach skupienia, corocznych rekolekcjach oraz innych spotkaniach formacyjnych adekwatnych do wieku i pełnionych funkcji.

Szukajcie więc zgody i jednomyślności, formacji we wszystkim, a unikajcie niezgody i unikajcie własnych opinii. Jeśli będziemy stanowili jedno, jeżeli będziemy połączeni miłością braterską z przełożonymi, jeśli zawsze będziemy się z nimi zgadzać, dokonamy najważniejszych dzieł, największych. 
o. Franciszek Jordan

Galeria

Dla kandydata

„Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5)

Jeśli usłyszałeś w swoim sercu głos Pana wzywający Cię: „Pójdź za mną” i chcesz odpowiedzieć Bogu „TAK”, krocząc za Nim jako salwatorianin, to zapraszamy Cię do Krakowa na spotkanie z Księdzem Prowincjałem. Składanie dokumentów i spotkanie możemy zaplanować w dogodnym dla Ciebie terminie.

Lista dokumentów potrzebnych do przyjęcia do postulatu salwatorianów:

 1. Podanie (napisane własnoręcznie i podpisane) skierowane do: Przewielebny Ksiądz Prowincjał, ks. Józef Figiel SDS, ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie i podpisany)
 3. Akt urodzenia (odpis z urzędu miasta lub gminy)
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania (z parafii, w której byłeś ochrzczony)
 5. Opinia od ks. proboszcza
 6. Opinia innego duszpasterza (np. katechety, kapłana, którego znasz)
 7. Świadectwo maturalne (dotyczy kandydatów do kapłaństwa)
 8. Ostatnie świadectwo szkolne (dotyczy kandydatów na braci zakonnych)
 9. Świadectwo uczestnictwa w katechezie (jeśli nie ma adnotacji na świadectwie szkolnym)
 10. Świadectwo zdrowia od lekarza (w formie zaświadczenia o zdolności do podjęcia studiów)
 11. Trzy zdjęcia legitymacyjne
 12. Świadectwo o niekaralności
 13. Potrzebne będą też inne dane, jak:
  • nr PESEL,
  • nr i seria dowodu osobistego,
  • seria i nr paszportu,
  • nr NIP,
  • data urodzin i imienin rodziców,
  • adres stałego zameldowania.
 

Podanie należy złożyć osobiście w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań w Krakowie lub Bagnie. Podania można składać w dowolnym terminie w miesiącu maju i czerwcu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

ROZPOCZĘCIE POSTULATU: w drugiej połowie lipca br.

Wydarzenia

Spotkanie indywidualne

Miejsce i czas do indywidualnego ustalenia

Zastanawiasz się, na czym polega życie zakonne?
Szukasz konkretnej pomocy w tym, jak rozeznawać powołanie?

Jeśli tak, to zapraszamy Cię do kontaktu, aby umówić się na indywidualne spotkanie.

Spotkanie z nami nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami! To Ty decydujesz, a my tylko Ci w tym towarzyszymy.

Preferowane miejsce spotkania to WSD Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia, ale jesteśmy również otwarci na spotkania w innym, dogodnym dla Ciebie miejscu.

Kurs odkryj siłę... pełni Człowieka (3/4)

Bagno
1-3.03.2024

Płaszczyzna psychiczna

Każdego dnia doświadczamy harmonii i chaosu, ładu i bałaganu, wydarzeń, które nas porządkują i takich, które nas rozbijają. Otaczający świat wydaje się być chaotyczny. Rozbieżność dążeń, wartości, odejście od tego, co Boże sprawia, że współczesny człowiek staje się wewnętrznie rozbity. Brak spójności przekłada się na decyzyjność, a raczej jej brak. Jak podjąć decyzję dotyczącą tego, co w życiu chcę robić, jakim chcę być człowiekiem, jakie jest moje powołanie, jeśli wewnątrz panuje zamęt?
 
Jako Salwatoriański Ośrodek Powołań, przygotowaliśmy specjalny kurs dla mężczyzn od 14 roku życia: Odkryj siłę… pełni Człowieka. Celem jest pomóc uczestnikowi być człowiekiem zintegrowanym w dzisiejszym świecie.
Podczas kursu dotkniemy wszystkich obszarów integracji człowieka :
✔️fizycznego (1/4),
✔️duchowego (2/4),
✔️psychicznego(3/4),
✔️społecznego (4/4).
 
Jest to niezwykła podróż w głąb samego siebie, aby odkryć Boga i to jakimi nas stworzył!
 
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat poświęciłem cię (Jr 1, 5)”.
 
Człowiek spójny przezywa życie z pożytkiem dla siebie, dla tych, których spotyka i dla Kościoła, który pomaga mu nie stracić tego, co otrzymał od Boga.
 

Zapraszamy Cię na cztery spotkania, podczas których poświęcimy czas na kolejny obszar naszego życia, który wymaga uporządkowania. Każde ze spotkań kursu „Odkryj siłę… pełni Człowieka” będzie prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny.

Dołącz do kursu i odkryj siłę pełni człowieka – takiego, jakim stworzył cię Bóg!
 
Zgłoszenia przez formularz do 25 lutego br.
https://sop.sds.pl/

Wydarzenie dla osób 14+

Koszt: 50 zł

Zabierz ze sobą:

 • śpiwór, ręcznik 
 • Pismo święte
 • Różaniec
 • obuwie zmienne
 • dobry humor
 • odpowiednią odzież
 • serce otwarte na Boże działanie
 
Miejsce pobytu:

TOTU – centrum młodzieżowe
Ul. Ziołowa 53, 
55-120 Bagno k. Wrocławia

Dojazd:
Istnieje możliwość odbioru ze stacji PKP Oborniki Śląskie lub Osola po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. 

Weekend w klasztorze

Bagno
15-17.03.2024

WSD Salwatorianów

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie w seminarium? Kto mieszka w takim budynku, kim są klerycy i jak rozeznali swoje powołanie? Co robią każdego dnia, jak wygląda ich dzień? Czy to prawda, że życie w seminarium to tylko nauka i modlitwa? Co robią klerycy „po godzinach”? Na czym polega życie zakonne?
 
Już teraz możesz uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania nie z podręcznika czy Internetu, ale uczestnicząc przez weekend w codzienności mieszkańców budynku seminaryjnego!
 
Zapraszamy Cię do udziału w weekendowym dniu skupienia, który odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia.
 
Rozpoczęcie w piątek o 19:00, a zakończenie w niedzielę o 14:00.
 

Wydarzenie dla mężczyzn w wieku 17-35 lat

Koszt: wydarzenie bez opłat

Zabierz ze sobą:

 • śpiwór, ręcznik 
 • Pismo święte
 • Różaniec
 • obuwie zmienne
 • notatnik
 • odpowiednią odzież
 • serce otwarte na Boże działanie
 
Miejsce pobytu:

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Bagno, ul. Ziołowa 51
55 – 120 Oborniki Śląskie

Dojazd:
Istnieje możliwość odbioru ze stacji PKP Oborniki Śląskie lub Osola po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. 

Kurs odkryj siłę... pełni Człowieka (4/4)

Bagno
19-21.04.2024

Płaszczyzna społeczna

Każdego dnia doświadczamy harmonii i chaosu, ładu i bałaganu, wydarzeń, które nas porządkują i takich, które nas rozbijają. Otaczający świat wydaje się być chaotyczny. Rozbieżność dążeń, wartości, odejście od tego, co Boże sprawia, że współczesny człowiek staje się wewnętrznie rozbity. Brak spójności przekłada się na decyzyjność, a raczej jej brak. Jak podjąć decyzję dotyczącą tego, co w życiu chcę robić, jakim chcę być człowiekiem, jakie jest moje powołanie, jeśli wewnątrz panuje zamęt?
 
Jako Salwatoriański Ośrodek Powołań, przygotowaliśmy specjalny kurs dla mężczyzn od 14 roku życia: Odkryj siłę… pełni Człowieka. Celem jest pomóc uczestnikowi być człowiekiem zintegrowanym w dzisiejszym świecie.
Podczas kursu dotkniemy wszystkich obszarów integracji człowieka :
✔️fizycznego (1/4),
✔️duchowego (2/4),
✔️psychicznego(3/4),
✔️społecznego (4/4).
 
Jest to niezwykła podróż w głąb samego siebie, aby odkryć Boga i to jakimi nas stworzył!
 
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat poświęciłem cię (Jr 1, 5)”.
 
Człowiek spójny przezywa życie z pożytkiem dla siebie, dla tych, których spotyka i dla Kościoła, który pomaga mu nie stracić tego, co otrzymał od Boga.
 

Zapraszamy Cię na cztery spotkania, podczas których poświęcimy czas na kolejny obszar naszego życia, który wymaga uporządkowania. Każde ze spotkań kursu „Odkryj siłę… pełni Człowieka” będzie prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny.

Dołącz do kursu i odkryj siłę pełni człowieka – takiego, jakim stworzył cię Bóg!
 
Zgłoszenia przez formularz 
https://sop.sds.pl/

Wydarzenie dla osób 14+

Koszt: 50 zł

Zabierz ze sobą:

 • śpiwór, ręcznik 
 • Pismo święte
 • Różaniec
 • obuwie zmienne
 • dobry humor
 • odpowiednią odzież
 • serce otwarte na Boże działanie
 
Miejsce pobytu:

TOTU – centrum młodzieżowe
Ul. Ziołowa 53, 
55-120 Bagno k. Wrocławia

Dojazd:
Istnieje możliwość odbioru ze stacji PKP Oborniki Śląskie lub Osola po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. 

Wydarzenie dla osób 14+

Koszt: 50 zł

Zabierz ze sobą:

 • śpiwór, ręcznik 
 • Pismo święte
 • Różaniec
 • obuwie zmienne
 • dobry humor
 • odpowiednią odzież
 • serce otwarte na Boże działanie
 
Miejsce pobytu:

TOTU – centrum młodzieżowe
Ul. Ziołowa 53, 
55-120 Bagno k. Wrocławia

Dojazd:
Istnieje możliwość odbioru ze stacji PKP Oborniki Śląskie lub Osola po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. 

Pielgrzymka z Bielska do Łagiewnik

Bielsko-Biała -> Łagiewniki
30.04-03.05.2024

Grupa Bł. M. Sopoćki

opis wydarzenia w trakcie przygotowania 🙂 

opis wydarzenia w trakcie przygotowania 🙂 

Weekend w klasztorze

Bagno
17-19.05.2024

WSD Salwatorianów

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie w seminarium? Kto mieszka w takim budynku, kim są klerycy i jak rozeznali swoje powołanie? Co robią każdego dnia, jak wygląda ich dzień? Czy to prawda, że życie w seminarium to tylko nauka i modlitwa? Co robią klerycy „po godzinach”? Na czym polega życie zakonne?
 
Już teraz możesz uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania nie z podręcznika czy Internetu, ale uczestnicząc przez weekend w codzienności mieszkańców budynku seminaryjnego!
 
Zapraszamy Cię do udziału w weekendowym dniu skupienia, który odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia.
 
Rozpoczęcie w piątek o 19:00, a zakończenie w niedzielę o 14:00.
 

Wydarzenie dla mężczyzn w wieku 17-35 lat

Koszt: wydarzenie bez opłat

Zabierz ze sobą:

 • śpiwór, ręcznik 
 • Pismo święte
 • Różaniec
 • obuwie zmienne
 • notatnik
 • odpowiednią odzież
 • serce otwarte na Boże działanie
 
Miejsce pobytu:

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Bagno, ul. Ziołowa 51
55 – 120 Oborniki Śląskie

Dojazd:
Istnieje możliwość odbioru ze stacji PKP Oborniki Śląskie lub Osola po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. 

Zgłoszenia


WAŻNE dla osób niepełnoletnich!
Poprawnie wypełniona zgoda rodziców i opiekunów jest WARUNKIEM uczestnictwa w spotkaniach!!!

Modlitwy

Modlitwa
o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Mistyczne Ciało – Kościół, byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości.  Amen.

Modlitwa
za kapłanów

ks. Paschalis Schmid SDS
O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś kapłanom, jako Twoim zastępcom, całe dzieło odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego, przez ręce Twojej Przenajświętszej Matki, w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu kapłańskiego. Daj nam kapłanów prawdziwie świętych, pałających ogniem Twej Boskiej miłości, którzy by szukali jedynie Twojej większej czci i zbawienia naszych dusz. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, szczególniej zaś chroń ich przed tym, co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej. A Ty, Maryjo, dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich w niebezpieczeństwach ich świętego powołania i przyprowadź do Dobrego Pasterza także tych biednych kapłanów, którzy zbłądzili i sprzeniewierzyli się przyjętym na siebie obowiązkom.  Amen.

Modlitwa przez
wstawiennictwo
bł. Franciszka Jordana

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kontakt

Salwatoriański Ośrodek Powołań

Bagno, ul. Ziołowa 53 
55 – 120 Oborniki Śląskie
tel.: +48 502 752 222
e-mail: sop@sds.pl

Znajdź nas: 


Duszpasterze:

Ks. Kamil Leszczyński SDS

DYREKTOR
tel.: +48 502478820
e-mail: kamilsds@gmail.com

Ks. Konrad Nowak SDS

DUSZPASTERZ
tel.: +48 782660848
e-mail: konrad.nowak@mailsds.org

Wesprzyj nas

Możemy funkcjonować i robić to, co robimy dzięki wielu osobom, które nas wspierają.

Pragniesz do nich dołączyć?

Zapraszamy – liczy się każda złotówka!

 

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela – SOP
16 1600 1198 0002 0022 5177 2151
ul. Św. Jacka 16
30-364 Kraków