Aktualności

24 sierpnia 2009

Tożsamość Salwatoriańska

Swoją tożsamość rozpoznajemy przez sposób w jaki indywidualnie i wspólnotowo przeżywamy nasz charyzmat i duchowość. Łączy nas wzajemne zaangażowanie dla wcielenia w życie kluczowych wartości, dzięki którym jesteśmy rozpoznawani przez innych jako rodzina Salwatoriańska. Międzynarodowa Komisja ds. CharyzmatuRzym, 16 czerwca 2001 roku.

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Duchowość Salwatoriańska

Duchowość Salwatoriańska jest konkretnym sposobem przeżywania dzień po dniu naszego charyzmatu i naszej misji. Oto specyficzne cechy naszej duchowości: – Poznawać Boga, to znaczy, doświadczać Go jako centrum naszego życia – Ufać w Opatrzność Boską- Żyć powołaniem do świętości i pomagać w tym innym ludziom – Ukazywać dobroć i miłość Zbawiciela (Tt 3, 4) – […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Charyzmat Salwatoriański

Charyzmat założycielski jest specyficznym darem Ducha Świętego udzielonym o. Jordanowi dla dobra Kościoła i świata. Swój fundament znajduje szczególnie w czterech tekstach biblijnych, które stały się kluczowe dla jego życia i dla jego Dzieła. Wyrażają one zasadniczą treść charyzmatu, przekazanego nam przez o. Jordana: „A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Misja Salwatoriańska

My, salwatorianie, Salwatorianki i salwatorianie świeccy jesteśmy powołani i posłani, aby przez nasze życie i działalność głosić Ewangelię zgodnie z naszym charyzmatem i zawartymi w nim wezwaniami: – Sprawiać, aby inni poznali Zbawiciela – Pracować dla pełni życia, to znaczy dla dzieła zbawienia – Prowadzić innych do jasnego poznania Boga- Wspierać się wzajemnie w naszym […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Posłannictwo Salwatoriańskie

  {nomultithumb} „Celem Apostolskiego Towarzystwa Nauczania jest wzmacniać, bronić i rozkrzewiać katolicką wiarę wszędzie tam, gdzie zostanie posłane przez Bożą Opatrzność. Dlatego poprzez wypełnianie apostolskiego nauczania słowem pisanym i mówionym, zamierza osiągnąć cel, tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego prawdziwego Boga i tego którego posłał Jezusa Chrystusa, aby mogli wieść życie święte i zbawić […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Informacje dla kandydatów

  „Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5)   Jeśli usłyszałeś w swoim sercu głos Pana wzywający Cię „Pójdź za mną” i chcesz odpowiedzieć Bogu „TAK” krocząc za Nim jako Salwatorianin, to zapraszamy Cię do Krakowa. Składanie dokumentów i spotkanie możemy zaplanować w dogodnym dla Ciebie terminie.   […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Formacja duchowa i intelektualna

{nomultithumb} Kapłaństwo wiąże się z dużą odpowiedzialnością za innych ludzi. Dlatego każdy, kto czuje powołanie do służby kapłańskiej musi się do tego dobrze przygotować. Ten czas  nazywany jest formacją duchowo-intelektualną. Każdy salwatorianin przechodzi trzy etapy formacji zakonnej: Postulat Nowicjat Seminarium/Juniorat Dopiero po ukończeniu tej podstawowej formacji kandydat jest gotowy do tego, aby przyjąć święcenia kapłańskie. […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Seminarium duchowne

Po nowicjackiej próbie, przyjęciu habitu i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych (czystość, ubóstwo i posłuszeństwo) rozpoczyna się czas seminaryjnej formacji, która trwa 6 lat. W czasie jej trwania kandydaci do kapłaństwa podejumą studia w zakresie filozofii (pierwsze dwa lata) i teologii (kolejne 4 lata).Na początku V roku studiów seminaryjnych klerycy składają śluby wieczyste, które na całe […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Nowicjat

Nowicjat w Zgromadzeniu Salwatorianów rozpoczyna się 7 września, a kończy rok później – 8 września złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na okres jednego roku. Obecnie nowicjat mieści się obok Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia. Nowicjat to czas większego skupienia, rozmodlenia, rozpoznawania woli Bożej w swoim życiu. W czas nowicjatu wpisana jest także wspólna […]

czytaj dalej