Aktualności

4 kwietnia 2010

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.  Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie […]

czytaj dalej
2 kwietnia 2010

Któryś za nas cierpiał rany…

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu […]

czytaj dalej
31 marca 2010

„Bierzcie i jedzcie…”

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć, bowiem spożywacie ten chleb, […]

czytaj dalej
27 marca 2010

Jednak coś z nami będzie!

„Co z nami będzie”. Pod takim hasłem, w nocy z 26/27 marca 2010 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini odbyło się czuwanie dla maturzystów.     W spotkaniu wzięło udział ok. 120 młodych ludzi, którzy przybyli ze swoimi duszpasterzami. Młodzież przyjechała z następujących miejscowości: Bielsko-Biała, Rabka, Mikołów, Trzebnica, Oborniki Śląskie, Zakopane, Goczałkowice, Lachowice, […]

czytaj dalej
16 marca 2010

Papieskie orędzie na XXV Dzień Młodzieży: przykazania wskazują drogę do szczęścia

Chrześcijaństwo nie jest w pierwszym rzędzie moralnością, ale spotkaniem z Chrystusem, który kocha osobiście każdego z nas nawet wtedy, gdy się od Niego odwracamy. Podkreśla to Papież w opublikowanym 15 marca orędziu na XXV Światowy Dzień Młodzieży. Jego hasłem jest pytanie skierowane do Jezusa przez bogatego młodzieńca: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17). Benedykt XVI przypomina, że jego tegoroczne obchody w Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 28 kwietnia są etapem na drodze do planowanego w przyszłym roku światowego spotkania młodych w Madrycie. Przesłanie nosi datę 22 lutego – święta Katedry Piotra. Papież nawiązuje w nim też do 25-lecia ustanowienia 20 grudnia 1985 r. Światowego Dnia Młodzieży, co nazywa proroczą, owocną inicjatywą Jana Pawła II, i do jego listu do młodych całego świata z 31 marca 1985 r.

czytaj dalej
19 lutego 2010

CO Z NAMI BĘDZIE? Czuwanie maturzystów

W nocy z dnia 26/27 marca 2010 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini odbędzie się czuwanie maturzystów. Matura to bardzo wyjątkowy czas, czas kiedy człowiek staje przed wyborem swojej drogi życiowej. Warto w te dni zatrzymać się na chwilę i powierzyć naszej Najlepszej Matce wszystkie te sprawy, które są w sercu. Prosimy również […]

czytaj dalej
17 lutego 2010

Wielki Post ?

Który to już raz przeżywasz w swoim życiu Wielki Post? Może 15, a może 40… Warto abyś zastanowił się co on wnosi do Twojego życia. Bo przecież Wielki Post można przeżyć tak zwyczajnie, nie zagłębiając się w te wielkie tajemnice, które dokonały się 2000 lat temu. Można przecież odpuścić sobie modlitwę, post i wyrzeczenia. Ale […]

czytaj dalej
14 lutego 2010

walentynki

Posłuchaj i zobacz co Ksiądz Prowincjał mówi o salwatoriańskim powołaniu…

czytaj dalej
2 lutego 2010

Życie, które dotyka Nieba!

Drodzy Sopowicze! Dziś światowy dzień życia konsekrowanego, czyli takiego, do którego należymy my – Salwatorianie.To dla nas wielkie święto. Zaś sam fakt bycia zakonnikami, ludźmi poświęconym wprost i tylko samemu Bogu to ogromny zaszczyt, to niesamowicie fascynujące!!! Być na ziemi znakiem, że życie tutaj jest tylko etapem na drodze do Nieba, że tak naprawdę nie […]

czytaj dalej