fbpx

Aktualności

24 sierpnia 2009

Posłannictwo Salwatoriańskie

  {nomultithumb} „Celem Apostolskiego Towarzystwa Nauczania jest wzmacniać, bronić i rozkrzewiać katolicką wiarę wszędzie tam, gdzie zostanie posłane przez Bożą Opatrzność. Dlatego poprzez wypełnianie apostolskiego nauczania słowem pisanym i mówionym, zamierza osiągnąć cel, tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego prawdziwego Boga i tego którego posłał Jezusa Chrystusa, aby mogli wieść życie święte i zbawić […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Informacje dla kandydatów

  „Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5)   Jeśli usłyszałeś w swoim sercu głos Pana wzywający Cię „Pójdź za mną” i chcesz odpowiedzieć Bogu „TAK” krocząc za Nim jako Salwatorianin, to zapraszamy Cię do Krakowa. Składanie dokumentów i spotkanie możemy zaplanować w dogodnym dla Ciebie terminie.   […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Formacja duchowa i intelektualna

{nomultithumb} Kapłaństwo wiąże się z dużą odpowiedzialnością za innych ludzi. Dlatego każdy, kto czuje powołanie do służby kapłańskiej musi się do tego dobrze przygotować. Ten czas  nazywany jest formacją duchowo-intelektualną. Każdy salwatorianin przechodzi trzy etapy formacji zakonnej: Postulat Nowicjat Seminarium/Juniorat Dopiero po ukończeniu tej podstawowej formacji kandydat jest gotowy do tego, aby przyjąć święcenia kapłańskie. […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Seminarium duchowne

Po nowicjackiej próbie, przyjęciu habitu i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych (czystość, ubóstwo i posłuszeństwo) rozpoczyna się czas seminaryjnej formacji, która trwa 6 lat. W czasie jej trwania kandydaci do kapłaństwa podejumą studia w zakresie filozofii (pierwsze dwa lata) i teologii (kolejne 4 lata).Na początku V roku studiów seminaryjnych klerycy składają śluby wieczyste, które na całe […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Nowicjat

Nowicjat w Zgromadzeniu Salwatorianów rozpoczyna się 7 września, a kończy rok później – 8 września złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na okres jednego roku. Obecnie nowicjat mieści się obok Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia. Nowicjat to czas większego skupienia, rozmodlenia, rozpoznawania woli Bożej w swoim życiu. W czas nowicjatu wpisana jest także wspólna […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

Postulat

Postulat to okres próby i pomocy, aby kandydat mógł osiągnąć dojrzałość ludzką i uczuciową. Formacja ta obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka i prowadzi do dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej, zakonnej i apostolskiej. Kandydat wtedy powinien rozpocząć nowicjat, kiedy po uświadomieniu sobie powołania Bożego osiągnie taką dojrzałość ludzką i duchową, która pozwoli mu w wystarczającym i właściwym rozeznaniem […]

czytaj dalej
24 sierpnia 2009

O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

SŁUGA BOŻY FRANCISZEK MARIA OD KRZYŻA JORDAN (1848-1918) Urodził się w dniu 16 czerwca 1848 roku w ubogiej rodzinie wiejskiej w Gurtweil koło Waldshut (Badenia, Niemcy, archidiecezja fryburska). Zmarł w Tafers koło Fryburga (Szwajcaria) w dniu 8 września 1918 roku. Od najmłodszych lat pragnął zostać księdzem. Na zrealizowanie planów musiał czekać dość długo z powodu […]

czytaj dalej