26 stycznia br. na specjalne zaproszenie wspólnoty „Bagno” z Bielska – Białej, gościliśmy na spotkaniu BB PANAma. Wydarzenie to było duchowym łącznikiem z młodzieżą przeżywającą Światowe Dni Młodzieży w Panamie. W spotkaniu wzięło udział wielu młodych ludzi, nie tylko z parafii p. w. NMP Królowej Świata w Cygańskim Lesie, ale również z wielu parafii diecezji bielsko – żywieckiej.

BB PANAma rozpoczęło się punktualnie o godz. 12.00 modlitwą Anioł Pański. Następnie miała miejsce konferencja, którą wygłosił ks. Marcin Hałas. Podczas niej, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do pozostawienia kanapy i włożenia butów wiary, aby iść przez życie, dzieląc się własną miłością do Boga z innymi. Kiedy odważymy się na ten krok – zapewniał duchowny – możemy być pewni, że w naszym życiu będą działy się cuda.

Po tej, jakże prowokacyjnej uczcie dla ucha, młodzież miała okazję do chwili refleksji poprzez modlitwę różańcową z teatrem cieni w tle.

W kolejnym punkcie programu odbyła się druga konferencja. Tym razem do młodych przemawiał ks. Kamil Kruczek. W swojej treści odwoływał się do sceny Zwiastowania NMP i zachęcał młodych do takiej samej odwagi w zaufaniu Bogu, jakiej jesteśmy świadkami spoglądając na osobę Maryi.

BB PANAma było nie tylko spotkaniem o charakterze modlitewno – konferencyjnym, ale znalazły się również momenty na wspólną biesiadę, zabawę oraz wspólne rozmowy. Duszpasterstwo „Bagno” dla wszystkich uczestników spotkania przewidziało wiele atrakcji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługiwała „Boska Poczta”, gdzie każdy mógł wejść i przy świetle świec napisać swój intymny i osobisty list do Boga. Podczas całego spotkania uczestnicy mieli także okazję do adorowania Najświętszego Sakramentu. Szczególnym punktem całego dnia był tele-most z uczestnikami ŚDM w Panamie, podczas którego młodzi pielgrzymi z Cygańskiego Lasu pozdrawiali zebranych w Bielsku Białej.

Punktem kulminacyjnym całego spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem bp Romana Pindla. W homilii, którą wygłosił biskup, młodzi bielszczanie zachęceni zostali do „zużywania” Pisma Świętego, a dosłownie do częstego korzystania z Niego, by było wytłuszczone od palców, popisane i pokolorowane. Tak wyglądająca Biblia jest wówczas materialnym dowodem, że jest ona czytana, studiowana i przede wszystkim słowo w niej zawarte jest żywe, bo używane.

Całość spotkania zwieńczona została wspólnym uwielbieniem i Adoracją Najświętszego Sakramentu. Dla Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań spotkanie BB PANAma było nie tylko duchowym towarzyszeniem młodzieży zgromadzonej w Cygańskim Lesie, ale również sposobnością do informowania młodych o spotkaniach prowadzonych przez nasz apostolat, co zaowocowało kolejnymi zgłoszeniami na nasze akcje. Dlatego na ręce ks. Pawła Radziejewskiego SDS, dla całego duszpasterstwa młodzieży „Bagno” składamy podziękowanie za zaproszenie. Dziś wiemy dzięki Wam: „Niechaj prawdę każdy zna – Bielsko-Biała także PANA ma!”