Charyzmat założycielski jest specyficznym darem Ducha Świętego udzielonym o. Jordanowi dla dobra Kościoła i świata. Swój fundament znajduje szczególnie w czterech tekstach biblijnych, które stały się kluczowe dla jego życia i dla jego Dzieła. Wyrażają one zasadniczą treść charyzmatu, przekazanego nam przez o. Jordana:

„A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3)

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20)

„I rzekł do nich: <Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu>” (Mk 16, 15)

„Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, ajk gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12, 3)

Powyższe teksty źródłowe zawierają kluczowe wartości, do wypełnienia których jesteśmy wezwani i uzdolnieni:

– Żyć życiem wiecznym- Poznawać jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa

– Kroczyć śladami Apostołów- Nauczać wszystkie narody- Prowadzić innych do prawdy wiecznej i do sprawiedliwości

– Głosić uniwersalizm nauki Chrystusa

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Charyzmat założycielski jest specyficznym darem Ducha Świętego udzielonym o. Jordanowi dla dobra Kościoła i świata. Swój fundament znajduje szczególnie w czterech tekstach biblijnych, które stały się kluczowe dla jego życia i dla jego Dzieła. Wyrażają one zasadniczą treść charyzmatu, przekazanego nam przez o. Jordana:

„A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3)

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20)

„I rzekł do nich: <Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu>” (Mk 16, 15)

„Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, ajk gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12, 3)

Powyższe teksty źródłowe zawierają kluczowe wartości, do wypełnienia których jesteśmy wezwani i uzdolnieni:

– Żyć życiem wiecznym- Poznawać jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa

– Kroczyć śladami Apostołów- Nauczać wszystkie narody- Prowadzić innych do prawdy wiecznej i do sprawiedliwości

– Głosić uniwersalizm nauki Chrystusa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *