Święta Zmartwychwstania Pańskiego mają wyjątkowy charakter, gdyż ukazują nam niepowtarzalną miłość Boga do człowieka. W swoim Synu – Jezusie Chrystusie, Bóg ukrzyżował swoją potęgę i stanął po stronie człowieka. Złożony zaś do grobu, wstąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał – jak oznajmia Pismo.
Przeżywając ten najświętszy czas naszego odkupienia i radując się niezgłębioną miłością Boga do całego rodzaju ludzkiego życzymy z całego serca, by Zmartwychwstanie Pańskie, przynoszące odrodzenie duchowe, napełniło spokojem i wiarą, dało siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym będzie naszym zmartwychwstaniem, niech odmienia nasze życie i przeobraża je w eksplozję miłości, niech stanie się dla nas źródłem nadziei, a nadzieja siłą, aby radosne Alleluja rozbrzmiewało w naszych domach i wszystkich miejscach, do których Jezus nas posyła.
Ten, który przeprowadza ze śmierci do życia i rozświetla drogi naszego życia blaskiem prawdy, niech obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe, a światło Jego słowa niech prowadzi nas przez codzienność do wieczności…