My, salwatorianie, Salwatorianki i salwatorianie świeccy jesteśmy powołani i posłani, aby przez nasze życie i działalność głosić Ewangelię zgodnie z naszym charyzmatem i zawartymi w nim wezwaniami:

– Sprawiać, aby inni poznali Zbawiciela

– Pracować dla pełni życia, to znaczy dla dzieła zbawienia

– Prowadzić innych do jasnego poznania Boga- Wspierać się wzajemnie w naszym apostolskim zaangażowaniu- Włączać innych do misji- Podkreślać apostolską rolę osób świeckich

– Głosić Ewangelię wszystkim ludom, wszędzie i w każdym czasie oraz czynić to wszelkimi środkami i sposobami, do których natchnie nas miłość Boga

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Duchowość Salwatoriańska jest konkretnym sposobem przeżywania dzień po dniu naszego charyzmatu i naszej misji. Oto specyficzne cechy naszej duchowości:

– Poznawać Boga, to znaczy, doświadczać Go jako centrum naszego życia

– Ufać w Opatrzność Boską- Żyć powołaniem do świętości i pomagać w tym innym ludziom

– Ukazywać dobroć i miłość Zbawiciela (Tt 3, 4)

– Stawać się mężami modlitwy- Być ubogimi w duchu- Pielęgnować w sobie żarliwość apostolską

– Żyć w prawdzie, sprawiedliwości, solidarności i wierności

– Zgadzać się na krzyż z powodu podejmowanej misji- Miłować bez wyjątku

– Naśladować przykład Maryi pomagając innym w poznawaniu Zbawiciela

– Kochać Kościół

– Żyć prostotą dzieci BożychTożsamość Salwatoriańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *