Przed uczniami trzecich klas gimnazjów pierwszy w życiu poważny egzamin, który będzie trwał trzy dni. W 2018 do testów przystąpi ponad 349 000 uczniów z prawie 7 100 szkół. Egzamin gimnazjalny odbędzie się w tym roku w dniach 18 – 20 kwietnia (środa – piątek). Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego, matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki, z języka obcego. Wszystkich SOPowskich gimnazjalistów i nie tylko, którzy przystąpią do egzaminu gimnazjalnego ogarniamy naszą modlitwą i życzymy światła Ducha Świetego. Będzie Dobrze!!!