Formularz zgłoszeniowy

WAŻNE dla osób niepełnoletnich!
Poprawnie wypełniona zgoda rodziców i opiekunów jest WARUNKIEM uczestnictwa w spotkaniach!!!