fbpx

Formularz zgłoszeniowy

    WAŻNE dla osób niepełnoletnich!
    Poprawnie wypełniona zgoda rodziców i opiekunów jest WARUNKIEM uczestnictwa w spotkaniach!!!