Dla niektórych 30 kwietnia to czas rozpoczęcia szaleństwa majówkowego na łonie przyrody lub w gronie rodzinnym. Dla innych to czas łaski, czas wzrostu wiary i przemiany swojego serca i sumienia. Tego dnia w godzinach popołudniowych z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie po uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył pasterz diecezji ks. biskup Roman Pindel, wyruszyła już 7. pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, pod hasłem „Ona da Ci moc…”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, a odwoływały się do mocy Eucharystii.

Wyraźnymi elementami tej pielgrzymki były niesione symbole naszej wiary, czyli monstrancja z Najświętszym Sakramentem w kształcie sylwetki Jezusa Miłosiernego, Ewangeliarz oraz dużych rozmiarów krzyż.

Piesza pielgrzymka bielsko – żywiecka liczyła przeszło 1800 pątników. Najmłodszym uczestnikiem tego świętego czasu był ośmiomiesięczny Grześ Garus, a najstarszą uczestniczką 84-letnia Ludmiła Kołoczek.

Pielgrzymka złożona była z 7 grup tj. grupa św. Faustyny, grupa św. Jana Pawła II, grupa św. Józefa Bilczewskiego, grupa św. Matki Teresy, grupa św. Maksymiliana, grupa św. Brata Alberta, oraz grupa bł. Michała Sopoćko w liczbie 315 osób, której przewodnikiem był ks. Paweł Radziejewski SDS, przy współpracy z ks. Przemkiem Antoniukiem SDS, ks. Jakubem Kulińskim oraz 5 siostrami zakonnymi i 8 klerykami.

Każda grupa miała swój pomysł na doświadczenie Boga i Jego obecności w czasie pielgrzymki, dlatego dla naszej grupy – bł. Michała Sopoćki, te 4 dni wspólnego marszu to czas modlitwy, dziękczynienia i próśb, ale również nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu, świadectw, konferencji, jak również mnóstwa okazji do żywiołowej zabawy i chwil dla brata i siostry.

Po czterech dniach zmagania się z swoim ciałem i duchem, pielgrzymka pełna radości dotarła do celu – Krakowa Łagiewnik. O 15.00 uczestniczyliśmy w Koronce do Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza Św. której przewodniczył i wygłosił homilię ks. biskup Roman Pindel, zwracając uwagę wiernym, aby szukali tego, co jest ważne w życiu, w czym tak bardzo bliskie jest Miłosierdzie Boże.