W poniedziałek, 12 czerwca 2017 r., rozpoczęła się kanoniczna wizytacja polskiej prowincji salwatorianów. Do końca miesiąca przełożony i członkowie zarządu generalnego spotkają się ze wszystkimi wspólnotami salwatoriańskimi w Polsce.
Dziś przełożony generalny ks. Milton Zonta SDS (Brazylia) i konsultor generalny ks. Agustín Van Baelen SDS (Belgia) spotkali się i z duszpasterzami Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań. Mogliśmy zaprezentować naszą pracę na przełomie ostatnich lat i odpowiedzieć na pytania, które się pojawiły!