25 listopada 2017 r. w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego III Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych, które odbędzie się we wrześniu 2018 r. Delegatem Salwatorianów był Ks. Paweł Krężołek, dyrektor referatu powołań, który spośród 20 delegatów z różnych zgromadzeń zakonnych, został mianowany rzecznikiem prasowym Kongresu. Kongres odbył się w Polsce już dwa razy, ostatni w 2015 r. i skupił przeszło 1200 osób z 107 zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, a także instytutów życia konsekrowanego. Ideą kongresu, który odbędzie się we wrześniu 2018 r. w Krakowie,  jest radosne uwielbienie i dziękczynienie Bogu za dar powołania i życia konsekrowanego. Patronat nad wydarzeniem objęła Konferencja Episkopatu Polski