Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan założył Towarzystwo Boskiego Zbawiciela w dniu 8 grudnia 1881 roku w Rzymie. Przez kilka pierwszych lat istniało ono pod nazwą Apostolskie Towarzystwo Nauczania. W regule Towarzystwa z 1882 roku Ojciec Jordan napisał:

„Celem Apostolskiego Towarzystwa Nauczania jest wzmacniać, bronić i rozkrzewiać katolicką wiarę wszędzie tam, gdzie zostanie posłane przez Bożą Opatrzność. Dlatego poprzez wypełnianie apostolskiego nauczania słowem pisanym i mówionym, zamierza osiągnąć cel, tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego prawdziwego Boga i tego którego posłał Jezusa Chrystusa, aby mogli wieść życie święte i zbawić swoje dusze.”

 
Członkowie Towarzystwa pozostają wierni wezwaniu swojego Założyciela i zwracają się do wszystkich ludzi, którym pragną głosić Chrystusa jako Zbawiciela, aby Go poznali i miłowali.

W kwietniu 2005 r. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela liczyło 1177 członków i prowadziło działalność w 33 krajach na całym świecie.

My, Salwatorianie, duchowi synowie Księdza Franciszka od Krzyża Jordana, tworzymy wspólnotę w Kościele powszechnym dla posługi apostolskiej.

Naśladujemy naszego Założyciela przez głoszenie wszystkim ludziom, zarówno naszym życiem jak i w działalności apostolskiej, że zbawienie ukazało się w Jezusie Chrystusie, aby wszyscy mogli dojść do «poznania Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa» (J 17, 3) i osiągnąć pełnię życia.

Podobnie jak naszego Założyciela, to posłannictwo zmusza nas do dzielenia naszego powołania apostolskiego ze wszystkimi ludźmi. Jesteśmy gotowi służyć wszystkim ludziom, w jakimkolwiek miejscu, wszystkimi sposobami i środkami, którymi nas natchnie miłość Chrystusa. Wierzymy w pełną miłości Boża pomoc w rozpoznawaniu i odpowiedzi na szczególne znaki czasu w każdym miejscu i epoce.

Dzisiaj te znaki przynaglają nas do bycia prorockim głosem na rzecz odnowy Kościoła i świata, zwłaszcza wśród młodzieży i rodzin, przez wyrażanie w sposób zrozumiały wartości Ewangelii poprzez dialog z każdą kulturą; poprzez pobudzanie ludzi świeckich do wypełniania ich zobowiązań chrzcielnych przez podejmowanie funkcji kierowniczych, posług liturgicznych i charytatywnych; przez przyłączenie się do ubogich w zwalczaniu współczesnych form zła, które uniemożliwiają w pełni ludzkie życie, w szczególności niesprawiedliwości społecznej, materialnego ubóstwa i przemocy we wszystkich formach.

My, salwatorianie, dążymy do wypełnienia naszego posłannictwa przez bycie blisko tych, którym posługujemy, ukazując ludziom dobroć i łagodność Boga, naszego Zbawiciela.

 
 

 

 
 

Chcesz więcej dowiedzieć się o naszym Zgromadzeniu zakonnym? Kliknij www.salwatorianie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

{nomultithumb}

Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan założył Towarzystwo Boskiego Zbawiciela w dniu 8 grudnia 1881 roku w Rzymie. Przez kilka pierwszych lat istniało ono pod nazwą Apostolskie Towarzystwo Nauczania. W regule Towarzystwa z 1882 roku Ojciec Jordan napisał:

„Celem Apostolskiego Towarzystwa Nauczania jest wzmacniać, bronić i rozkrzewiać katolicką wiarę wszędzie tam, gdzie zostanie posłane przez Bożą Opatrzność. Dlatego poprzez wypełnianie apostolskiego nauczania słowem pisanym i mówionym, zamierza osiągnąć cel, tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego prawdziwego Boga i tego którego posłał Jezusa Chrystusa, aby mogli wieść życie święte i zbawić swoje dusze.”

Członkowie Towarzystwa pozostają wierni wezwaniu swojego Założyciela i zwracają się do wszystkich ludzi, którym pragną głosić Chrystusa jako Zbawiciela, aby Go poznali i miłowali.

W kwietniu 2005 r. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela liczyło 1177 członków i prowadziło działalność w 33 krajach na całym świecie.

My, Salwatorianie, duchowi synowie Księdza Franciszka od Krzyża Jordana, tworzymy wspólnotę w Kościele powszechnym dla posługi apostolskiej.

Naśladujemy naszego Założyciela przez głoszenie wszystkim ludziom, zarówno naszym życiem jak i w działalności apostolskiej, że zbawienie ukazało się w Jezusie Chrystusie, aby wszyscy mogli dojść do «poznania Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa» (J 17, 3) i osiągnąć pełnię życia.

Podobnie jak naszego Założyciela, to posłannictwo zmusza nas do dzielenia naszego powołania apostolskiego ze wszystkimi ludźmi. Jesteśmy gotowi służyć wszystkim ludziom, w jakimkolwiek miejscu, wszystkimi sposobami i środkami, którymi nas natchnie miłość Chrystusa. Wierzymy w pełną miłości Boża pomoc w rozpoznawaniu i odpowiedzi na szczególne znaki czasu w każdym miejscu i epoce.

Dzisiaj te znaki przynaglają nas do bycia prorockim głosem na rzecz odnowy Kościoła i świata, zwłaszcza wśród młodzieży i rodzin, przez wyrażanie w sposób zrozumiały wartości Ewangelii poprzez dialog z każdą kulturą; poprzez pobudzanie ludzi świeckich do wypełniania ich zobowiązań chrzcielnych przez podejmowanie funkcji kierowniczych, posług liturgicznych i charytatywnych; przez przyłączenie się do ubogich w zwalczaniu współczesnych form zła, które uniemożliwiają w pełni ludzkie życie, w szczególności niesprawiedliwości społecznej, materialnego ubóstwa i przemocy we wszystkich formach.

My, salwatorianie, dążymy do wypełnienia naszego posłannictwa przez bycie blisko tych, którym posługujemy, ukazując ludziom dobroć i łagodność Boga, naszego Zbawiciela.

 

Chcesz więcej dowiedzieć się o naszym Zgromadzeniu zakonnym? Kliknij www.salwatorianie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *