„Kościół pisany z dużej i małej litery…” – pod tym hasłem już po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla rodziców Salwatorianów i Salwatorianek. Miały one miejsce w Krakowie w dniach od 5 do 8 czerwca 2017 r., a poprowadził je ks. Paweł Krężołek SDS, dyrektor Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań. Przyjazd rodziców do naszych wspólnot to nie tylko kwestia rekolekcji, wzmocnienia swojej wiary, odpowiedzi na ważne życiowe pytania, ale także okazja do wspólnego spotkania, dzielenia się historiami swojego życia i wspólnej radości z faktu przynależności do rodziny salwatoriańskiej. W czasie rekolekcji w Krakowie uczestnicy odwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a także Centrum Jana Pawła II. Ponadto spotkali się z prowincjałem salwatorianów Ks. Piotrem Filasem SDS. Mamy nadzieję, że pobyt w krakowskim domu Salwatorianów, wyda dobre owoce w codzienności.