Krzyż Wielkopolski to kolejne miasto, gdzie odbył się dzień skupienia, w ramach jesiennych spotkań Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań. Wydarzenie, w którym wzięło udział „ośmiu wspaniałych”, odbyło się w przede dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a więc 10 listopada br.

Punktualnie o godz. 16.00, prowadzący spotkanie, ks. Łukasz Anioł SDS, przywitał zebraną młodzież męską i przedstawił tematykę spotkania. Oczywiście dotyczyła ona przeżywanego obecnie w Kościele roku poświęconego Duchowi Świętemu. W konferencji wygłoszonej do zebranych, prowadzący spotkanie, wyjaśnił kim jest Trzecia Osoba Boska oraz co dzięki niej zyskujemy w naszej codzienności. Możesz być mocny, to nie tylko pusty slogan, ale rzeczywiste zapewnienie, dane człowiekowi przez Jezusa Chrystusa, wymagające od nas tylko jednej decyzji. Podjęcia współpracy, współpracy z Duchem Świętym – zaznaczył ks. Łukasz. Paraklet to nasz adwokat, który nie tylko się za nami wstawia, ale również prowadzi nas przez codzienność, która bywa nacechowana zarówno sukcesami, jak i różnego rodzaju trudnościami.

Całość spotkania została zwieńczona Eucharystią, podczas której młodzież modliła się nie tylko za ojczyznę, ale również o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, w sposób szczególny do Zgromadzenia Salwatorianów.

Duszpasterze Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań pragną wyrazić wdzięczność duszpasterzom parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżu za otwartość i pomoc w zorganizowaniu spotkania.