Bóg, Salwatorianie, Przygoda i Pasja! … Tak w skrócie można opisać na czym polega rola animatora. W dniach 22 – 23 września 2017 r. w Krakowie, rozpoczęliśmy kolejną edycje kursu dla animatorów. Animować to znaczy „pobudzać, zachęcać, ożywiać”. Takie też zadania stawia przed swoimi animatorami Salwatoriański Ośrodek Powołań. Mają oni nieść i przekazywać Chrystusa – Zbawiciela tym, których spotkają na swoich drogach. Aby jednak dobrze spełnić tę swoją misję oni sami muszą najpierw bardzo dobrze poznać i całym sercem zawierzyć siebie Chrystusowi. Jednym z miejsc, w których powinni oni kształtować swoją wiarę i relacje z Bogiem jest właśnie Salwatoriański Ośrodek Powołań. Młodzież w kolejnych cyklicznych spotkaniach, będzie nie tylko pogłębiać swoją wiarę i relację z Panem Bogiem, ale także nabierać doświadczenia jak skutecznie dzisiaj promować zgromadzenie zakonne Salwatorianów, a także wydarzenia które są organizowane dla ludzi młodych, przy salwatoriańskich apostolatach młodzieżowych.