fbpx

Misja Salwatoriańska

18 maja 2015
My, salwatorianie, Salwatorianki i salwatorianie świeccy jesteśmy powołani i posłani, aby przez nasze życie i działalność głosić Ewangelię zgodnie z naszym charyzmatem i zawartymi w nim wezwaniami:

– Sprawiać, aby inni poznali Zbawiciela

– Pracować dla pełni życia, to znaczy dla dzieła zbawienia

– Prowadzić innych do jasnego poznania Boga- Wspierać się wzajemnie w naszym apostolskim zaangażowaniu- Włączać innych do misji- Podkreślać apostolską rolę osób świeckich

– Głosić Ewangelię wszystkim ludom, wszędzie i w każdym czasie oraz czynić to wszelkimi środkami i sposobami, do których natchnie nas miłość Boga

 

 

Misja Salwatoriańska

24 sierpnia 2009

My, salwatorianie, Salwatorianki i salwatorianie świeccy jesteśmy powołani i posłani, aby przez nasze życie i działalność głosić Ewangelię zgodnie z naszym charyzmatem i zawartymi w nim wezwaniami:

– Sprawiać, aby inni poznali Zbawiciela

– Pracować dla pełni życia, to znaczy dla dzieła zbawienia

– Prowadzić innych do jasnego poznania Boga- Wspierać się wzajemnie w naszym apostolskim zaangażowaniu- Włączać innych do misji- Podkreślać apostolską rolę osób świeckich

– Głosić Ewangelię wszystkim ludom, wszędzie i w każdym czasie oraz czynić to wszelkimi środkami i sposobami, do których natchnie nas miłość Boga