Człowiek został odkupiony przez miłość… pod tym hasłem w parafii  Matki Bożej Królowej Polski w Ponicach, odbyły się misje parafialne, które poprowadzili Ks. Paweł Krężołek SDS (dorośli i młodzież) i Ks. Przemysław Antoniuk SDS (dzieci). MISJE PARAFIALNE, to szczególny rodzaj rekolekcji otwartych, które przeprowadza się co 10 lat dla całej parafii celem umocnienia i odnowienia życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje organizowanie misji. Kanon 770 zawiera następujący zapis: Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb. Misje parafialne w Ponicach rozpoczęły się 14 maja i trwały cały tydzień do 21 maja.  Był to czas szczególnego zamyślenia się nad Panem Bogiem, a także czas otwarcia przed Bogiem. On już bardzo dawno otworzył przed nami swoje serce. A człowiek ma z tym czasem kłopoty. Czasem wydaje mu się, że to nie ma sensu. Jednak z drugiej strony nie może wytrzymać bez Jezusa, wciąż Go poszukuje, otwiera się w różnych sytuacjach. Potem zdarza się, że żałuje, bo może nawet zgubił to swoje serce po drodze. Ponadto jest to czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi jakże często człowiek jest pokłócony, żyje w niechęci, a czasem i w nienawiści. W poszczególnych dniach, poprzez nauki misyjne, nabożeństwa, wieczorne apele, poprzez sprawowane sakramenty,  misjonarze pomagali odkrywać Boże znaki i powołanie do bycia świętym w konkretnym miejscu i czasie, w jakim stawia nas dzisiaj Bóg. Mamy nadzieję, że ten święty czas, zaowocuje w sercach wielu parafian i wyda dobre decyzje i czyny.