Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, Ty napełniłeś serce Twego wiernego sługi, naszego Ojca, Franciszka od Krzyża, gorącą miłością Boga, niewzruszoną ufnością i nie znającą odpoczynku gorliwością o zbawienie dusz. Podobnie jak udzieliłeś jemu, udziel i nam daru pokonującej wszelkie przeszkody wielkiej miłości Boga i bliźniego, ducha stałej modlitwy i czystości serca, prawdziwie ewangelicznej prostoty i prawdziwie apostolskiej gorliwości. Niech dzięki Twej pomocy, idąc za jego wzorem staniemy się godni wspólnie zabiegać o to, aby Twoja nieskończona miłość ku nam grzesznikom była coraz lepiej znana i odwzajemniana i aby świat u Ciebie szukał pomocy i zbawienia.Ty zaś, najukochańsza Matko Zbawiciela i Królowo Apostołów, która otrzymujesz od Twego Boskiego Syna wszystko, o co Go prosisz, uproś u Jego najmiłościwszego Serca dla naszego Ojca Franciszka od Krzyża, który był Ci oddany jak dziecko, łaskę wyniesienia na ołtarze, aby dla swoich duchowych synów i córek był zawsze świetlanym wzorem i aby podobnie jak w życiu, tak i po śmierci, mógł wiele zdziałać dla Boga i dusz nieśmiertelnych. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *