fbpx

Powołany = wybrany

Być powołanym, znaczy być wybranym. Módlmy się za tych, którzy zostali powołani do stanu kapłańskiego, zakonnego oraz módlmy się za tych, którzy dopiero rozeznają swoje powołanie.

sop_rog

MODLITWA O POWOŁANIA

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Mistyczne Ciało – Kościół, byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości.  Amen.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW ks. Paschalisa Schmida SDS

O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś kapłanom, jako Twoim zastępcom, całe dzieło odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego, przez ręce Twojej Przenajświętszej Matki, w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu kapłańskiego.

Daj nam kapłanów prawdziwie świętych, pałających ogniem Twej Boskiej miłości, którzy by szukali jedynie Twojej większej czci i zbawienia naszych dusz. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, szczególniej zaś chroń ich przed tym, co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej.

A Ty, Maryjo, dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich w niebezpieczeństwach ich świętego powołania i przyprowadź do Dobrego Pasterza także tych biednych kapłanów, którzy zbłądzili i sprzeniewierzyli się przyjętym na siebie obowiązkom.  Amen.

MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ

OJCZE, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu JEZUSIE poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. 
Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy przez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia DUCHA Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.
Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. AMEN

Modlitwa przez wstawiennictwo Bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania przez wstawiennictwo Bł. Franciszka Jordana

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Święci Apostołowie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Józefie,

Błogosławiona Mario od Apostołów

 

Błogosławiony Franciszku Mario od Krzyża Jordanie, módl się za nami.

Założycielu rodziny zakonnej,

Bezgranicznie ufający Opatrzności Bożej

Mężu wytrwałej modlitwy

Przykładzie życia ubogiego

Wierny kapłanie Chrystusa

Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa

Płomieniu miłości Bożej

Apostole bez granic

Mężu przyjmujący krzyż

Miłośniku misji świętych

Czcicielu Królowej Apostołów

Posłuszny Sługo Kościoła Świętego

Wzywający do życia w świętości

Wzywający do żarliwej modlitwy

 

Wzywający do ewangelizacji świata

Wzywający do wytrwania w cieniu krzyża

Wzywający do miłości bratniej

Wzywający do nauczania zasad wiary

Wzywający do wierności Kościołowi

Ojcze Franciszku pokorny

Ojcze Franciszku ubogi

Ojcze Franciszku niestrudzony

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P.Módl się za nami błogosławiony Ojcze Franciszku,

W. Abyśmy nie spoczęli póki Bóg nie będzie miłowany przez wszystkich

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże. Dzięki Ci składamy za przykład życia błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Spraw, za jego wstawiennictwem, aby wszyscy na świecie mogli poznać i pokochać Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.