Chrześcijaństwo nie jest w pierwszym rzędzie moralnością, ale spotkaniem z Chrystusem, który kocha osobiście każdego z nas nawet wtedy, gdy się od Niego odwracamy. Podkreśla to Papież w opublikowanym 15 marca orędziu na XXV Światowy Dzień Młodzieży. Jego hasłem jest pytanie skierowane do Jezusa przez bogatego młodzieńca: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17). Benedykt XVI przypomina, że jego tegoroczne obchody w Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 28 kwietnia są etapem na drodze do planowanego w przyszłym roku światowego spotkania młodych w Madrycie. Przesłanie nosi datę 22 lutego – święta Katedry Piotra. Papież nawiązuje w nim też do 25-lecia ustanowienia 20 grudnia 1985 r. Światowego Dnia Młodzieży, co nazywa proroczą, owocną inicjatywą Jana Pawła II, i do jego listu do młodych całego świata z 31 marca 1985 r.

Benedykt XVI zachęca młodych, by pytali Boga, jakie ma plany co do ich życia, i pragnęli wypełnić Jego wolę. Zwraca uwagę, że powołanie chrześcijanina rodzi się z miłości proponowanej nam przez Jezusa i można je realizować jedynie odpowiadając na nią z miłością. Powołanych do kapłaństwa czy życia konsekrowanego przestrzega, by nie obawiali się pójść za głosem Boga, bo chce On ich obdarzyć głęboką radością. Tym zaś, którzy odczuwają powołanie do małżeństwa, zaleca, by przyjęli je z wiarą, zabiegając o trwałe podstawy dla miłości wiernej i otwartej na dar życia. Przypomina dalej, że wszyscy jesteśmy powołani do życia wiecznego, do radowania się szczęściem przebywania z Bogiem na zawsze. Idąc pod prąd dzisiejszej mentalności, która odrzuca wszelkie reguły i normy, Papież podkreśla znaczenie Bożych przykazań. Nie ograniczają one szczęścia, ale właśnie wskazują, jak je znaleźć. W orędziu na XXV Światowy Dzień Młodzieży Ojciec Święty nawiązuje ponadto do problemów przeżywanych dziś przez ludzi młodych, takich jak bezrobocie i brak konkretnych perspektyw na przyszłość. Te trudności nie powinny zniechęcać – uważa Benedykt XVI. – Ci, którzy spotkali Chrystusa, mogą nieść światu autentyczną nadzieję.

za: radio Watykańskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *