Trzeci listopadowy weekend stał się okazją dla kilku osób do spędzenia niesamowitego czasu w pięknym i malowniczym miejscu, jakim jest Bagno. Choć nazwa może czytelników poważnie wprowadzać w błąd, to jednak rzeczywistość szybko koryguje pierwsze skojarzenie. To właśnie tam, w tym dolnośląskim zakątku znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów. Uczelnia i dom zakonny, w którym rozpoczyna bić każde salwatoriańskie serce. Dlatego nie gdzie indziej, ale właśnie tam odbył się kolejny dzień skupienia w ramach jesienno – zimowych spotkań Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań.

W weekendowym dniu skupienia wzięło udział 6 osób. Spotkanie przebiegało pod hasłem: Możesz być mocny. Przez temat uczestników prowadził ks. Łukasz Anioł SDS.

Duch Święty to Trzecia Osoba Boska, która dla każdego człowieka robi bardzo wiele. Poznajemy Go przez działanie, które nie dokonuje się gdzieś na zewnątrz, w jakimś miejscu i o konkretnej porze. Obecność Ducha Świętego doświadczamy w działaniu, które dokonuje się w sercu każdego z nas. W sercu, które jest ośrodkiem woli i działania. To kim jesteśmy i jak się zachowujemy, nie wypływa z naszego umysłu – przekonywał prowadzący – ale z serca. Bo wiedzę, co i jak mamy czynić, posiadamy w dużej ilości i ona znajduje swoje miejsce w naszym umyśle. Ale z doświadczenia własnego wiemy, że czasem ta wiedza jest sprzeczna z tym, jak postępujemy w codzienności. Dlatego Duch Święty nie chce nas prowadzić tylko przez tajniki wiedzy, ale przede wszystkim przez nasze poczynania – przekonywał ks. Łukasz Anioł.

Dzień skupienia był okazją nie tylko do refleksji nad tematem, ale również stał się okazją do poznania domu formacyjnego i stylu życia. Uczestnicy brali udział w modlitwach, posiłkach i również w pracach porządkowych wspólnie z bagieńskimi domownikami. Ten ostatni punkt stał się nie lada frajdą dla uczestników dnia skupienia, bo pozwolił nie tylko na uczynienie dobra, ale stał się także okazją do rozmów i dociekań z alumnami uczelni.

Ten listopadowy weekend przeszedł do historii, w której zapiszę się w annałach spotkań SOPu, nie tylko dlatego że odbył się kolejny dzień skupienia, ale również dlatego, że po raz pierwszy w Bagnie odbył się, równolegle, indywidualny weekendowy wyjazd dla osób zastanawiających się nad wstąpieniem do klasztoru.  Ten nowy punkt oferty Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań został zainicjowany w Bagnie, a poprowadził go ks. Przemysław Antoniuk.