Czwarta, czyli finałowa, część kursu odbyła się w dniach 25 – 29 maja. Sytuacja w kraju podyktowała dobrze już nam znany scenariusz, czyli wykłady on-line.

Podobnie jak przed dwoma tygodniami, jako pierwszy konferencje poprowadził ks. Anioł. Na wstępie przypomniał wszystkim zebranym tematykę poruszaną na wszystkich poprzednich spotkaniach. To powtórzenie uczynił wstępem do temu, który dotyczył praktykowania swojej wiary w życiu codziennym. Ks. Łukasz mówił między innymi, że skoro jestem uczniem Jezusa, znam Jego naukę i wiem do czego jestem wezwany i gdzie, to teraz nie pozostaje nic innego, jak poszukać odpowiedzi na pytanie: Co teraz?

Ostatnie trzydniowe spotkanie z panią Małgorzatą upłynęło pod znakiem intensywnej pracy. Uczestnicy kursu szukali odpowiedzi dotyczące misji życiowej. Zastanawiali się czym ona jest a czym nie, poznawali jakie są fałszywe poglądy na jej temat. Słuchacze starali się scharakteryzować swoje środowisko wewnętrzne, środowisko zewnętrzne, swoje zachowanie i umiejętności. W tych zadaniach miała im pomóc metoda, zwana, piramidą Dilts’a, która zakłada zwrócenie uwagi na poszczególne poziomy (duchowość, tożsamość, przekonania, umiejętności, zachowania, środowisko) w pracy nad ulepszaniem swojej misji życiowej.

Zwieńczeniem pierwszej edycji kursu był wykład ks. Ziajki. Starał się on przeprowadzić syntezę i utrwalenie metody Lectio Divina – czyli Bożego czytania. Przypomniał 4 podstawowe kroki omawianej metody (lectio, meditatio, oratio, kontemplatio) i zaprosił uczestników do wspólnej pracy. W celu lepszego zrozumienia i zapamiętania wiadomości zebrani mieli dwa zadani: przypomnieć sobie sytuację ze swojego życia, która spełniała by cztery omawiane elementy, tak by bez problemu można było je w niej odnaleźć. I drugie zadanie, które polegało na odnalezieniu tychże samych elementów w konkretnym fragmencie Pisma Świętego.

Na zakończenie prowadzący zaprosił do samodzielnego pochylenia się nad tematem Lectio Divina i do studiowania czterech etapów przynależnych do tej metody. Dobra znajomość omawianego zagadnienia – jak wspomniał ks. Rafał – może być pomocna także w innych sferach życia uczestników kursu.

Organizatorzy i prowadzący pragną podziękować wszystkim za udział w pierwszej edycji kursu „Odkryj siłę”. To bardzo budujące, że jest tak wielu młodych katolików, którzy chcą pogłębiać swoją relację z Bogiem, chcą poznawać siebie i być może na nowo odkrywać w świetle Słowa Bożego. Pierwsza edycja kursu wskazuje na to, że jeżeli wszystko będzie dobrze, to istnieje ogromna szansa na jego kolejną edycję, na którą zapraszamy Ciebie – nasz młody Przyjacielu.