„Celem Apostolskiego Towarzystwa Nauczania jest wzmacniać, bronić i rozkrzewiać katolicką wiarę wszędzie tam, gdzie zostanie posłane przez Bożą Opatrzność. Dlatego poprzez wypełnianie apostolskiego nauczania słowem pisanym i mówionym, zamierza osiągnąć cel, tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego prawdziwego Boga i tego którego posłał Jezusa Chrystusa, aby mogli wieść życie święte i zbawić swoje dusze.”

My, salwatorianie, Salwatorianki i salwatorianie świeccy, opisując nasz charyzmat, misję, duchowość i tożsamość salwatoriańską stwierdzamy, że są to wartości powiązane ze sobą w sposób nierozerwalny. Charyzmat i misja to dwie strony tej samej rzeczywistości przeżywane w duchowości. Tożsamość natomiast jest rezultatem specyficznych cech salwatoriańskich, które my sami rozpoznajemy w sobie i przez które nas rozpoznają inni.

Stwierdzamy, że jesteśmy zgodni w określeniu poniższych pojęć, które w przyszłości można zawsze uściślić:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *