Postulat to okres próby i pomocy, aby kandydat mógł osiągnąć dojrzałość ludzką i uczuciową. Formacja ta obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka i prowadzi do dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej, zakonnej i apostolskiej. Kandydat wtedy powinien rozpocząć nowicjat, kiedy po uświadomieniu sobie powołania Bożego osiągnie taką dojrzałość ludzką i duchową, która pozwoli mu w wystarczającym i właściwym rozeznaniem oraz wolnością odpowiedzieć na to powołanie.

W okresie postulatu Towarzystwo Boskiego Zbawiciela i postulant mają możliwość wzajemnego poznania się. Oprócz wielu innych, głównym celem postulatu jest:

  1. umożliwienie kandydatowi pełniejszego rozwoju osobowości, zwłaszcza w zakresie formacji ludzkiej i chrześcijańskiej
  2. towarzyszenie kandydatowi w rozeznawaniu powołania i w dojrzałym podjęciu decyzji dotyczącej drogi życia
  3. poznanie kandydata, jego przymiotów przymiotów zdatności do podjęcia życia zakonnego w naszym Towarzystwie
  4. stopniowe przestawianie z życia świeckiego na życie w zgromadzeniu zakonnym i zapoznaniu się z nim przez częściowy udział w jego modlitwach, pracach oraz w życiu wspólnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *