Wielki Post jest dla każdego chrześcijanina czasem szczególnym z wielu względów. Przede wszystkim jest zatrzymaniem nad własnym życiem, wielkim rachunkiem sumienia i czasem wielu postanowień. Dla nas dodatkowo jest szczególnym momentem, gdyż prowadzimy rekolekcje parafialne w różnych miejscach w Polsce, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Pierwszym miejscem, była parafia św. Brata Alberta w Sosnowcu. Obecnie parafie zamieszkuje ok. 2200 osób. Rekolekcje poprowadził ks. Paweł Krężołek SDS, zaś hasło jakie przyświecało temu czasowi to Idź, odbuduj mój Kościół. Mamy nadzieję, że każdy kto brał udział w rekolekcjach,  mógł nie tylko poznać zgromadzenie zakonne Salwatorianów, ale przede wszystkim duchowo przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.