8 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy Rok Ojca Jordana. Wspomina on wielkie nasze salwatoriańskie jubileusze, choćby 100 – lecie śmierci założyciela Ojca Franciszka Jordana, kolejną rocznicę powstania zgromadzenia, a także osobiste rocznice, upamiętniające naszą tożsamość i duchowość. Chcemy na nowo wrócić do naszego salwatoriańskiego charyzmatu, tak by nasza posługa była jeszcze bardziej owocniejsza. Nade wszystko, módlmy się o beatyfikację naszego założyciela. Niech będzie to Boży i dobry rok.