Po nowicjackiej próbie, przyjęciu habitu i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych (czystość, ubóstwo i posłuszeństwo) rozpoczyna się czas seminaryjnej formacji, która trwa 6 lat.

W czasie jej trwania kandydaci do kapłaństwa podejumą studia w zakresie filozofii (pierwsze dwa lata) i teologii (kolejne 4 lata).Na początku V roku studiów seminaryjnych klerycy składają śluby wieczyste, które na całe życie wiążą ich z Salwatorianami.

Kończąc V rok formacji otrzymują święcenia diakonatu. Ostatnie pół przed święceniami kapłańskimi diakoni podejmują praktyki w duszpasterstwie parafialnym lub salwatoriańskich apostolatach.Zwieńczeniem lat studiów w seminarium duchownym są święcenia kapłańskie.

Wiecej informacji można znaleźć na stronie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *