Jedną z możliwości, gdzie można zaprezentować działalność Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, jest nasza obecność w szkołach gimnazjalnych i średnich, gdzie uczą salwatorianie i nie tylko. Tak też było w dniach 2 – 4 października 2017 r. W gimnazjum gdzie uczy ks. Wojciech Czarnota i liceum ogólnokształcącym gdzie uczy ks. Jacek Grucela mogliśmy się spotkać z młodzieżą, gdzie podczas katechez promocyjnych mówiliśmy nie tylko o powołaniu, ale przede wszystkim prezentowaliśmy działalność referatu powołań i dwóch pozostałych apostolatów młodzieżowych jakim jest Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej i Wolontariat Misyjny Salwator. Radość jest na tyle większa, że od lat młodzież z parafii św. Michała Archanioła w Piastowie, która uczy się w wyżej wymienionych szkołach, wraz ze swoimi duszpasterzami bierze udział w spotkaniach młodych organizowanych przez nas w Trzebini, a także przyjeżdża na akcje SOP. Emocji było wiele 😉