Dobiegają końca rekolekcje dla studentów, które od minionego poniedziałku, tj. 24 września br., odbywają się w Zakopanem. Spotkanie zorganizowane przez Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej przebiega pod hasłem: Można inaczej!!! Rekolekcje te nawiedzili również duszpasterze Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, którzy przez dwa dni towarzyszyli studentom w trwającym spotkaniu. Odwiedziny były okazją nie tylko do wspólnego wędrowania po górskich szlakach, ale również sposobnością do indywidualnych rozmów i wspólnej modlitwy. Towarzysząca całemu spotkaniu przyjazna atmosfera i poczucie wspólnoty, pozwoliły księżom Łukaszom nie tylko zaznaczyć swoją obecność dużą dawką humoru, ale również nawiązać nowe kontakty, które miejmy nadzieję zaowocują w przyszłości nowymi uczestnikami akcji prowadzonych przez apostolat powołaniowy.