Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć, bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (1Kor 11,23-26)

Wielki Czwartek, w naszej liturgii i tradycji chrześcijańskiej, jest wspomnieniem ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. W tym wyjątkowym dniu, pełnym zamyślenia nad wielkimi tajemnicami, pamiętajmy w modlitwach o kapłanach, którzy na wzór Jezusa idą i głoszą światu Dobrą Nowinę.

Nie zapomnijmy też prosić Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Modlitwa za kapłanów

Modlitwa o nowe powołania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *