Dziś Wielki Czwartek, dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Te dwa sakramenty są ze sobą ściśle złączone. Nie ma Eucharystii bez kapłanów, ale i nie jest kapłanem ten, kto nie kocha Świętej Eucharystii, nie jest kapłanem Jezusa ten kto jej nie sprawuje, nie celebruje z największym szacunkiem i miłością… Módlmy się szczególnie dziś za kapłanów, powołanych do kapłaństwa, aby byli wiernymi szafarzami sakramentów, pokornymi sługami Boga i ludzi, drogowskazami na ścieżkach świata, które prowadzą do spotkania człowieka z Bogiem! Módlmy się także o powołania kapłańskie i zakonne, aby nie było miejsc gdzie nie będzie Eucharystii, gdzie ludzi nie będą mogli przyjąć Jezusa do swojego serca. A może Bóg powołuje Ciebie??? Właśnie DZIŚ, właśnie TERAZ, właśnie JUŻ… Czy jesteś gotowy, by za Nim pójść…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *