Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu kierujemy nasze myśli i życzenia w stronę wszystkich kapłanów, którzy stanęli na naszej drodze życia.

Drodzy Kapłani !!!

Chcemy Wam, w tak ważnym dla Was dniu, dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowanie za Waszą obecność. Życzymy Wam Bożej radości, aby towarzyszyła Wam w każdym dniu kapłańskiej posługi, wielu życzliwych serc ludzkich gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny, dużo sił w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych, ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz Opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych serc, a Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej, choć niełatwej drodze powołania dla ludu Pana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć, bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (1Kor 11,23-26)

Wielki Czwartek, w naszej liturgii i tradycji chrześcijańskiej, jest wspomnieniem ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. W tym wyjątkowym dniu, pełnym zamyślenia nad wielkimi tajemnicami, pamiętajmy w modlitwach o kapłanach, którzy na wzór Jezusa idą i głoszą światu Dobrą Nowinę.

Nie zapomnijmy też prosić Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Modlitwa za kapłanów

Modlitwa o nowe powołania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *