fbpx

Pierwszy w Polsce kurs Odkryj Siłę!!!

5 października 2019

Masz dosyć przeciętności w Kościele? Nudzą Ciebie pewne spotkania? Masz pytania, na które nikt rzetelnie Tobie nie odpowiedział? Przeszedłeś już formację na ceremoniarza lub lektora i nie wiesz, co z sobą zrobić dalej? Masz problemy z chodzeniem do kościoła? Chcesz czegoś więcej od Boga?

Nie przejmuj się. Mamy właśnie dla Ciebie coś, co pozwoli lepiej zrozumieć pewne kwestie. Salwatoriański Ośrodek Powołań stworzył niepowtarzalną szansę właśnie dla Ciebie. Zapraszamy do wzięcia udziału w czymś, czego do tej pory w Polsce jeszcze nie było. Kurs dla tych, co chcą więcej, lepiej i mocniej wykorzystać swoją życiową szansę.

Odkryj Siłę!!!

To nowy projekt Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, którego założeniem jest to, aby jeszcze bardziej poznać i pokochać Jezusa. Kurs zaplanowany jest według czterech kroków, które odpowiadają czterem postawom: Co mówi Bóg – Co Bóg mówi do mnie – Co ja odpowiadam – Jak możemy zrobić to lepiej.

Kurs rozłożony jest na cykl czterech spotkań w ciągu roku, które odbędą się w następujących terminach:

22 – 24 listopada 2019 r.
13 – 15 grudnia 2019 r.
13 – 15 marca 2020 r.
17 – 19 kwietnia 2020 r.

Zwieńczeniem kursu będzie otrzymanie certyfikatu o jego ukończeniu. Spotkania są bezpłatne, a odbywać się będą w Domu Zakonnym Salwatorianów w Krakowie, przy ul. Św. Jacka 16.

W powyższe dzieło zaangażowani są specjaliści zarówno z dziedziny Pisma Świętego, teologii, psychologii, coachingu i wielu innych dziedzin.

Zgłoszenia na pierwsze spotkanie przyjmujemy do 17 listopada br. Dokonać ich można klikając TUTAJ.

Czyli raz jeszcze:

Co: Kurs Odkryj Siłę
Dla kogo: Dla wszystkich powyżej 14 roku życia.
Koszt: 0 zł
Gdzie: Kraków, ul. Św. Jacka 16
Zgłoszenia na pierwsze spotkanie do 17 listopada br.

 

 

 

Co w programie:

1. Spotkanie
Pierwsze spotkanie zakłada uświadomienie uczestnikom, w jakim punkcie relacji są z Jezusem. Jaki obraz Jezusa mają w swojej głowie. Jakiego Jezusa znają. Następnie zaprezentowany zostanie biblijny obraz Jezusa. Dzięki temu uczestnicy spotkania będą mogli dokonać konfrontacji własnego obrazu z prawdziwym.

W zajęciach coachingu poznają narzędzie, które dałoby uczestnikom możliwość refleksji nad tym, które obszary wymagają największej pracy, gdzie ten obraz jest najbardziej zniekształcony i co mogą zrobić, aby był taki jak chcą, żeby był, najbliższy prawdzie.

2. Spotkanie
Odkrycie prawdziwego obrazu Jezusa Chrystusa, z założenia powinno prowadzić do nawiązania nowej i mocniejszej relacji. Drugie spotkanie prowadzić będzie do uświadomienia, że poznanie i wiara w Jezusa powinny być integralną częścią życia młodego człowieka. Dziś często wielu ludzi charakteryzuje się pewnego rodzaju „schizofrenią”. Mówi, że wierzy – a postępuje zupełnie odwrotnie. Spotkanie ma na celu doprowadzenie uczestników do przyjęcia postawy gotowości do słuchania tego, co Bóg mówi do nich, przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się w konkretne zadania jakie stawia Jezus swoim uczniom.

W zajęciach coachingu uczestnicy spotkania poznają narzędzie, dzięki któremu odkryją obszary wymagające największej pracy (umysł, serce, nawyki, własne ego).

3. Spotkanie
Realizacja zadań postawionych przez Jezusa musi dokonywać się w konkretnej rzeczywistości. Człowiek, albo jest wierzący, albo nim nie jest. Jeśli jest, to przestrzenią realizacji konkretnych wytycznych stawianych przez Jezusa powinno dokonywać się w pierwszej kolejności we wspólnocie Kościoła. Spotkanie ma na celu uświadomienie uczestnikom boskie pochodzenie Kościoła oraz wspomóc w podjęciu konkretnego działania w ramach tej wspólnoty. W myśl zasady Bóg mówi – ja odpowiadam.

W zajęciach coachingu uczestnicy podejmą próbę zastanowienia się, co mogą zrobić już dziś we wspólnocie Kościoła. Poznają metody małych kroków ku wielkim dziełom lub w ramach wielkich dzieł. Będą zastanawiali się jakie mają możliwości, aby być widzialnym znakiem Jezusa na ziemi, w środowisku, które ich otacza.

4. Spotkanie
Kościół jako wspólnota i przestrzeń realizacji zadań stawianych człowiekowi przez Boga, otwiera go na świat zewnętrzny. Uczeń Jezusa przechodzi przemianę ze świadomości własnego „Ja”, na „My”. W tym przejściu nieodzownym wspomożycielem jest Duch Święty, który został przez Jezusa obiecany i posłany w celu prowadzenia wspólnoty Kościoła. Otwarcie na Jego działanie prowadzi człowieka do uświadomienia sobie, że każdy w tej wspólnocie ma swoje zadanie do wykonania. Uczestnicy spotkania są o tym uświadamiani i sami podejmują próbę realizacji konkretnych planów działania.

W zajęciach coachingu poznają Coaching Transformacyjny. Dokonają planu ewaluacji, który podsumuje, czy i jaka przemiana w nich zaistniała po całym cyklu spotkań. Uświadomią sobie swoją misję w życiu, w zgodzie ze swoimi talentami i wolą Boga.