fbpx

XIV Salwatoriański Turniej Piłkarski

31 maja 2020

Co się odwlecze, to nie uciecze – głosi jedno stare i popularne przysłowie. Planowany w czerwcu Salwatoriański Turniej Piłkarski nie odbył się z powodu pandemii. Jednak jak wszystko wskazuje, rok 2020 nie będzie przerwą i wyłomem w ciągłości tego wydarzenia.

Wszystkich miłośników okrągłej piłki, boiska i bramek zapraszamy na

XIV Salwatoriański Turniej Piłkarski do Krakowa
w dniach 22 – 25 lipca 2020 r.

Zdrowa rywalizacja sportowa, cenne nagrody (1000 zł dla zwycięskiej drużyny w danej kategorii), ciekawe atrakcje oraz duchowa formacja, to tylko niektóre atuty naszego spotkania.
Wszystkich pragnących wziąć udział w tym wydarzeniu zachęcamy do zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Ogólne informacje:
XIV Salwatoriański Turniej Piłkarski
Data: 22 – 25 lipca 2020 r.
Wiek: 14 – 20 lat (dwie kategorie wiekowe: juniorzy i seniorzy)
Zapisy: TUTAJ

Zgłoszenia do: dnia 14 lipca 2020 r. włącznie, do godz. 00.00.

Rozpoczęcie spotkania: 22 czerwca godz. 19.00

Koszt uczestnictwa: 250 zł od całej drużyny (cena do negocjacji w przypadku trudności finansowych).

Zabieramy ze sobą: OŚWIADCZENIE o stanie zdrowia wypełnione i podpisane przez rodziców (zostanie wysłane na e – maila po nadesłaniu zgłoszenia), maseczki, mały podręczny płyn do dezynfekcji rąk, śpiwór, strój piłkarski, obuwie sportowe, obuwie zmienne (kapcie), zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich (do pobrania TUTAJ), przybory toaletowe, dresy oraz ręcznik.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji – KONTAKT

Pragniemy równocześnie zapewnić, że nasze spotkanie organizowane będzie zgodnie z wymogami rekomendowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Plan XIV Salwatoriańskiego Turnieju Piłkarskiego

Środa 22 lipca 2020 r.
19.00    Otwarcie Turnieju
20.30   Eucharystia z nieszporami
21.30    Adoracja Najświętszego Sakramentu
23.00   Cisza nocna

Czwartek 23 lipca 2020 r.
06.30   Wstawanie
07.00   Eucharystia z jutrznią
08.00   Śniadanie
08.30   Wyjście na boisko
09.00   Rozpoczęcie rozgrywek
17.00    Kolacja
18.00   Spotkanie tematyczne – konferencja
20.00   Wieczór w radości
21.15     Adoracja Najświętszego Sakramentu
23.00   Cisza nocna

Piątek 24 lipca 2020 r.
06.30   Wstawanie
07.00   Jutrznia
07.30   Śniadanie
08.00   Wyjście na boisko
08.30   Rozpoczęcie rozgrywek
13.00    Obiad
15.00    Eucharystia
16.00    Gala wręczenia nagród
17.00    Kolacja / czas wolny
21.15     Adoracja Najświętszego Sakramentu
23.00   Cisza nocna

Sobota 25 lipca 2020 r.
07.30   Wstawanie
08.00   Jutrznia
08.30   Śniadanie
09.30   Eucharystia
10.30    Zakończenie Turnieju

Regulamin XIV Salwatoriańskiego Turnieju Piłkarskiego

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Salwatoriańskiego Turnieju Piłkarskiego (STP) jest Salwatoriański Ośrodek Powołań z siedzibą w Krakowie 30-364, przy ul. Św. Jacka 16.
2. Podstawowym celem STP jest promocja zdrowego trybu życia, formacja duchowa oraz propagowanie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.
3. Miejscem zakwaterowania uczestników STP jest Dom Zakonny przy ul. Św. Jacka 16 w Krakowie.
4. Rozgrywki piłkarskie odbywają się na boisku piłkarskim klubu sportowego Nadwiślan, ul. Koletek 20, 31-069 Kraków, o nawierzchni ze sztucznej trawy. Bramki posiadają wymiar 5m x 2m.
5. W STP może wziąć udział każdy, kto posiada wymagany wiek minimalny 14 lat, a maksymalny 20 lat oraz nie ma żadnych przeciwskazań lekarskich.
6. Zgłoszenie do STP należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.sop.sds.pl/formularz-zgloszeniowy/. W polu UWAGI należy wpisać nazwę zespołu lub miejscowość, którego uczestnik będzie reprezentantem. Każdy zawodnik zobowiązany jest wysłać osobiście formularz i zapoznać się z regulaminem obowiązującym na spotkaniach organizowanych przez Salwatoriański Ośrodek Powołań.
7. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w STP jest poprawne nadesłanie zgłoszenia do dnia 14 lipca 2020 r. włącznie, do godz. 00.00. Lista miejsc jest ograniczona. W STP wezmą udział te zespoły, których zawodnicy w pierwszej kolejności nadeślą zgłoszenie.
8. STP odbędzie się w dniach 22 – 25 lipca 2020 r. w Krakowie.
9. Drużyny zobowiązane są do przyjazdu na STP w dniu rozpoczęcia spotkania do godz. 19.00. W przypadku innej godziny, wymagane jest poinformowanie o tym Organizatora.
10. Koszt uczestnictwa w STP wynosi 250 zł od całej drużyny.

II. INFORMACJE TECHNICZNE

1. Czas trwania jednego meczu wynosi 2×15 minut.
2. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu). Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 4 zawodników.
3. Każdy zespół zobowiązany jest do posiadania zawodników rezerwowych, jednak nie więcej niż trzech.
4. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska (zawodnicy wykluczeni nie mogą wrócić do gry) w jednym z zespołów pozostanie mniej niż trzech zawodników należy mecz zakończyć.
5. Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych. W przypadku ich braku zespół zobowiązany jest poinformować Organizatora.
6. Niedopuszczalne jest reprezentowanie zespołu bez kompletnego stroju sportowego, w skład którego wchodzą: koszulka, spodnie i odpowiednie obuwie na nawierzchnię sztucznej trawy. Nie wolno grać w obuwiu sportowym, posiadającym metalowe lub plastikowe wkręty.
7. Zawodnik podczas rozgrywania meczu, nie może nosić czegokolwiek, co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika (szczególnie biżuterii).

III. ORGANIZACJA TURNIEJU

1. Zespoły rywalizować będą w dwóch kategoriach:
• Juniorzy
• Seniorzy
2. Przydzielenie zespołu do poszczególnej kategorii, związane będzie ze średnią wieku zawodników zespołu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub stworzenia nowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
4. Faza eliminacyjna:
W wyniku losowania drużyny zostaną podzielone na grupy, w których grają systemem „każdy z każdym”. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Drużyna, która wygrywa walkowerem otrzymuje 3 pkt. i 3:0 w bramkach. O kolejności w tabeli decyduje:
• Większa ilość zdobytych punktów
• Lepsza różnica bramek
• Większa ilość zdobytych bramek
5. Faza finałowa: Zostanie rozegrana najprawdopodobniej systemem pucharowym.

IV. PRZEPISY GRY

1. W czasie turnieju obowiązują przepisy FIFA z niżej wymienionymi wyjątkami:
• Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. Nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia może potraktować jako niesportowe zachowanie i ukarać zawodnika wchodzącego karą dwuminutową.
• Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej w odległości 5 metrów od piłki.
• Rzut karny – wykonywany jest z odległości 7 metrów od bramki.
• Rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na lub przed linią boiska.
• „Wybicie piątki” może przekroczyć połowę boiska.
• Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie nogą.
• W trakcie turnieju występuje zakaz gry wślizgiem oraz używanie wulgarnych słów.
• KARY – sędziowie mogą nakładać na zawodników następujące kary: DWUMINUTOWE i CZERWONA KARTKA. Zawodnik wykluczony z gry przez karę czasową może powrócić na boisko po upływie kary lub po utracie bramki. Zawodnik wykluczony z gry (CZERWONA KARTKA) nie może powrócić do gry w tym spotkaniu.
• W przypadku czynnego znieważenia sędziego, sędzia natychmiast zakończy mecz drużyn. Każda z drużyn nie będzie miała zdobytych punktów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator turnieju zapewnia pierwszą pomoc medyczną przy urazach powstałych w trakcie meczów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego wypadków i urazów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zabrane i pozostawione na boisku.
2. Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem.
3. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub zawodnika karę: walkower dla drużyny przeciwnej lub usunięcie zawodnika lub całej drużyny z turnieju.
4. Zgłoszenie do STP jest jednocześnie zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich punktach programu. Niedostosowanie do tego punktu, bez zgody Organizatora, wiązać się będzie z dyskwalifikacją.
5. Ostateczna interpretacja powyższych zasad przysługuje Organizatorowi.