Trwa X Tydzień Biblijny, zainaugurowany w niedzielę (15.04). Głównym założeniem zarówno Niedzieli Biblijnej jak też Tygodnia Biblijnego jest zachęcenie wiernych do codziennej lektury Pisma Świętego. W tym roku szczególny nacisk położony jest na zgłębianie treści Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

List do Rzymian to najważniejszy list św. Pawła Apostoła. Niektórzy nazywają go manifestem teologicznym. Centralna myśl św. Pawła Apostoła do Rzymian zapoczątkowana w liście do Galatów dotyczy usprawiedliwienia dzięki wierze. Św. Paweł podkreśla, że człowiek może wejść w szczególną przyjaźń z Bogiem tylko dzięki Jego łasce. Nie istnieje możliwość „zasłużenia sobie na niebo”, taka mentalność jest typowa dla Judaizmu, gdzie podkreśla się bardzo silnie nacisk na wypełnianie przykazań. Np. podczas mowy Jezusa po rozmnożeniu chleba, Żydzi pytają: „jakie dzieła mamy czynić”, na co Jezus odpowiada: „jedno jest dzieło, uwierzyć w tego, którego Bóg posłał”. List do Rzymian podkreśla prymat łaski, podkreśla to, że człowiek może przyjść do Boga dlatego, że Bóg daje mu taką możliwość – mówi ks. Zbigniew Skuza, biblista.

Hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” nawiązuje do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc i  jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”. Temat ten ukierunkowuje także na łączenie lektury pisma Świętego z modlitwą o zrozumienie Słowa Bożego.