„Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5)

Jeśli usłyszałeś w swoim sercu głos Pana wzywający Cię „Pójdź za mną” i chcesz odpowiedzieć Bogu „TAK” krocząc za Nim jako Salwatorianin, to zapraszamy Cię do Krakowa. Składanie dokumentów i spotkanie możemy zaplanować w dogodnym dla Ciebie terminie.

Lista dokumentów potrzebnych do przyjęcia do postulatu salwatorianów:

 1. Podanie (napisane własnoręcznie i podpisane) skierowane do:Przewielebny Ksiądz Prowincjał
  ks. Józef FIGIEL SDS
  ul. św. Jacka 16
  30-364 Kraków
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie i podpisany)
 3. Akt urodzenia (odpis z urzędu miasta lub gminy)
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania (z parafii w której byłeś ochrzczony)
 5. Opinia od ks. proboszcza
 6. Opinia innego duszpasterza (np. katechety, kapłana którego znasz)
 7. Świadectwo maturalne (dotyczy kandydatów do kapłaństwa)
 8. Ostatnie świadectwo szkolne (dotyczy kandydatów na braci zakonnych)
 9. Świadectwo uczestnictwa w katechezie (jeśli nie ma adnotacji na świadectwie szkolnym)
 10. Świadectwo zdrowia (od lekarza w formie zaświadczenia o zdolności do podjęcia studiów)
 11. Trzy zdjęcia legitymacyjne
 12. Potrzebne będą też inne dane, jak:
  • nr pesel,
  • nr i seria dowodu osobistego,
  • seria i nr paszportu,
  • nr NIP,
  • data urodzin i imienin rodziców,
  • adres stałego zameldowania

Podanie neleży złożyć osobiście w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań w Krakowie. Można to ucznić po wcześniejszym umówieniu się.

Salwatoriański Ośrodek Powołań
ul. św. Jacka 16
30-364 KRAKÓW

E-mail:  sop@sds.pl

Kontakt z duszpasterzami ośrodka powołań:

tel. kom.: 601 707 188
tel.: 12 254 60 40