Pandemia koronawirusa zaskoczyła chyba nas wszystkich. Dla nas, dla duszpasterzy Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, to też było nie lada zaskoczenie. Nasza posługa to przecież kontakt z Wami, w dużej mierze przecież osobisty, którego nie da się od tak zamienić na jakiś substytut. Trzeba było jednak działać, tym bardziej, że byliśmy przecież w trakcie kursu „Odkryj Siłę”, którego trzecia, a potem jak się okazało i czwarta odsłona, zbliżały się nieuchronnie. Ten artykuł będzie krótkim wspomnienie dwóch ostatnich edycji pierwszej serii kursu.

Trzecia część kursu odbyła się on-line w dniach 4 – 7 i 11 maja. Prelegentami byli, podobnie jak w czasie kursów stacjonarnych, Małgorzata Jakubicz, ks. Rafał Ziajka SDS i ks. Łukasz Anioł SDS. W umówionym wcześniej czasie, w kolejnych dniach, młodzież miała okazje wysłuchać prowadzących, ale i zadać im pytania. Nadmienić trzeba, że uczestnicy kursu wykazali się wyrozumiałością, dużą dozą sumienności i każdego dnia, w miarę swoich możliwości, spotykali się na „wykładach i ćwiczeniach”.

Pierwszego dnia swój wykład zaprezentował, ks. Anioł, który skupił się na tematyce Kościoła. Starał się on odpowiedzieć na pytanie: czym jest Kościół? Czy Kościół istniał od zawsze, i kiedy miało miejsce jego ostateczne ustanowienie? Ks. Łukasz w sprawny sposób przedstawił poszczególne etapy powstawania Kościoła. Miał również możliwość sprawdzić wiedzę uczestników kursu na tematy pojawiające się w treści wykładu.

Kolejne trzy dni kursu należały już do Małgorzaty Jakubicz, naszego coach’a i pierwszej w Polsce propagatorki przywództwa służebnego na wzór Jezusa Chrystusa, która współprowadzi kurs od samego początku.

W swoich interaktywnych spotkaniach pani Małgorzata podjęła temat tego, czym jest dla mnie Kościół i jaką cząstką, jaką częścią wspólnoty Kościoła jestem? Prelegentka wykorzystał dwie metody do pracy z uczestnikami kursu. Pierwszą była metoda małych kroków Kaizen, która to mówi o tym, że do realizacji celów potrzebujemy codziennego działania malutkimi krokami, małego postępu każdego dnia, konsekwencji, cierpliwości i wiary w siebie. Pani Małgorzata tłumaczyła, że Kaizen uczy jednego, abyśmy każdego dnia poprawiali się chociaż odrobinę.

Drugą była metoda GROW (z ang. Goal, Reality, Options, Will), czyli metoda, która zakłada przejście procesu wyznaczania celów, w oparciu o dostępne nam środki opracować kilka alternatywnych planów ich realizacji, by w końcu pomóc wykrzesać z siebie motywację do wykonania pierwszego kroku na drodze do ich realizacji. Wszystko po to, aby stać się bardzie świadomym i zaangażowanym we wspólnotę Kościoła człowiekiem.

Dopełnieniem i pewnego rodzaju syntezą wykładu pani Małgorzaty, był referat ks. Anioła, który starał się sprowokować uczestników do odpowiedzi na pytanie czy kościół to tylko budynek i po co mi on właściwie? Ks. Łukasz w swym wystąpieniu skupił się głównie na tekstach Nowego Testamentu.

Ostatnim spotkaniem trzeciej części kursu był wykład ks. Rafała Ziajki SDS, duszpasterza Centrum Formacji Duchowej, na temat modlitwy Słowem Bożym. Ks. Rafał w bardzo przystępny sposób, z pomocą Pisma Świętego, a dokładniej Ps 139, starał się wyjaśnić słuchaczom, że metoda Lectio Divina, to nic innego jak spotkanie się ze Słowem Boga i próba odkrycia siebie w nim. Duszpasterz na wielu barwnych przykładach wyjaśniał podstawowe etapy tego sposobu modlenia się.