Nowicjat w Zgromadzeniu Salwatorianów rozpoczyna się 7 września, a kończy rok później – 8 września złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na okres jednego roku. Obecnie nowicjat mieści się obok Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia. Nowicjat to czas większego skupienia, rozmodlenia, rozpoznawania woli Bożej w swoim życiu. W czas nowicjatu wpisana jest także wspólna praca i studiowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *