Krzyż podjął współpracę

Krzyż Wielkopolski to kolejne miasto, gdzie odbył się dzień skupienia, w ramach jesiennych spotkań Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań. Wydarzenie, w którym wzięło udział „ośmiu wspaniałych”, odbyło się w przede dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a więc 10 listopada br. Punktualnie o godz. 16.00, prowadzący spotkanie, ks. Łukasz Anioł SDS, przywitał zebraną młodzież męską i […]